Show simple item record

Μάρκετινγκ – μάνατζμεντ γυμναστηρίων: Η περίπτωση ίδρυσης ενός γυμναστήριου

dc.contributor.advisorΚριεμάδης, Αθανάσιος
dc.contributor.authorΚούκος, Βασίλειος
dc.date.accessioned2022-06-14T07:10:03Z
dc.date.available2022-06-14T07:10:03Z
dc.date.issued2022-02-13
dc.identifier.urihttps://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/6687
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26263/amitos-192
dc.description.abstractΟ σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει τις αρχές μάρκετινγκ και μάνατζμεντ των Αθλητικών Οργανισμών και τον τρόπο με τον οποίο αυτές εφαρμόζονται στην ίδρυση ενός γυμναστηρίου στα Β. προάστια της Αττικής. Με τη σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου φιλοδοξεί να ερευνήσει όλους τους παράγοντες/ μεταβλητές που αφορούν στην ίδρυση και την αποτελεσματική λειτουργία ενός γυμναστηρίου και μάλιστα κάτω από τις ιδιαίτερες συνθήκες της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης. Έγινε ανασκόπηση της σχετικής με το θέμα βιβλιογραφίας, που αφορά στην εφαρμογή των αρχών μάρκετινγκ στα γυμναστήρια, στον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις τους, την επιλογή και την εκπαίδευση του προσωπικού, την προώθηση των προϊόντων/υπηρεσιών τους, τη διαχείριση των μελών τους, τη χρήση της τεχνολογίας, τον οικονομικό τους σχεδιασμό και την αξιολόγησή τους και στη συνέχεια συντάχθηκε ένα επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο έδειξε ότι ένα γυμναστήριο μπορεί να αποδειχθεί υγιής και κερδοφόρος επιχείρηση , με την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί ένας προσεκτικός στρατηγικός σχεδιασμός και έχει δοθεί έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό (προσωπικό και πελάτες) και στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Επίσης είναι σημαντικό τα κεφάλαια που θα επενδυθούν να προέρχονται από επιδοτήσεις (π.χ. ΕΣΠΑ για νεοφυείς επιχειρήσεις) και ίδιες αποταμιεύσεις, καθώς οι εποχές είναι δύσκολες , ο ανταγωνισμός μεγάλος και η αποπληρωμή ενός τραπεζικού δανείου θα μειώνει σημαντικά τα κέρδη αυξάνοντας το άγχος.el
dc.format.extent104el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΑθλητισμός - Διοίκηση και οργάνωσηel
dc.subjectΑθλητισμός - Μάρκετινγκel
dc.subjectΕπιχειρησιακός σχεδιασμόςel
dc.subjectΑθλητικές εγκαταστάσεις - Διοίκηση και οργάνωσηel
dc.subjectΑνθρώπινο δυναμικόel
dc.subjectΑθλητικά κέντρα φυσικής κατάστασης - Διοίκηση και οργάνωσηel
dc.subjectΑθλητικά κέντρα φυσικής κατάστασης - Μάρκετινγκel
dc.subjectSports - Managementel
dc.subjectSports - Marketingel
dc.subjectBusiness planningel
dc.subjectSports facilities - Managementel
dc.subjectHuman resourcesel
dc.subjectPhysical fitness centers - Managementel
dc.subjectPhysical fitness centers - Marketingel
dc.titleΜάρκετινγκ – μάνατζμεντ γυμναστηρίων: Η περίπτωση ίδρυσης ενός γυμναστήριουel
dc.title.alternativeMarketing - Management of a gym: Case study of gym establishmentel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΔουβής, Ιωάννης
dc.contributor.committeeΠαπαδόπουλος, Ανδρέας
dc.contributor.departmentΤμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμούel
dc.contributor.facultyΣχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωήςel
dc.contributor.masterΟργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεωνel
dc.subject.keywordΑθλητικό μάρκετινγκel
dc.subject.keywordΑθλητικό μάνατζμεντel
dc.subject.keywordΑθλητικός οργανισμόςel
dc.subject.keywordΓυμναστήριοel
dc.subject.keywordΕπιχειρηματικό σχέδιοel
dc.subject.keywordSports marketingel
dc.subject.keywordSports managementel
dc.subject.keywordSports organizationel
dc.subject.keywordGymel
dc.subject.keywordBusiness planel
dc.description.abstracttranslatedThe purpose of this paper is to examine the principles of marketing and management of Sports Organizations and how they are applied in the establishment of a gym in the northern suburbs of Attica. By drawing up a business plan, the study aspires to investigate all the factors / variables related to the establishment and the efficient operation of a gym and in fact under the special conditions of the health and financial crisis.The relevant literature was reviewed, concerning the application of marketing principles in gyms, their equipment and facilities, the selection and training of staff, the promotion of their products / services, the management of their members, the use of technology, their financial planning and evaluation and then a business plan was drawn up which showed that a gym can prove to be a healthy and profitable business, provided that careful strategic planning has preceded and emphasis has been placed on human resources (staff and customers) and the quality of services offered. It is also important that the funds invested come from subsidies (eg ERDF for start-ups) and own savings, as times are tough, competition is high and repaying a bank loan will significantly reduce profits by increasing stress.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα