Show simple item record

dc.contributor.advisorΓρηγοροπούλου, Μαρίνα
dc.contributor.authorΜάλαμα, Αθανασία
dc.date.accessioned2022-07-29T06:44:25Z
dc.date.available2022-07-29T06:44:25Z
dc.date.issued2022-07
dc.identifier.urihttps://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/6763
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26263/amitos-268
dc.description.abstractΣκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της έννοιας της αρμονίας στο ποιητικό έργο του Οδυσσέα Ελύτη από φιλοσοφική άποψη. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η αρμονία μέσα στη φύση, μεταξύ ύλης και πνεύματος, σχετικά με τη μνήμη και τον χρόνο, και τέλος, αναφορικά με τις έννοιες της δικαιοσύνης και της ελευθερίας. Αναζητώντας και μελετώντας, λοιπόν, τις φιλοσοφικές ιδέες και θεωρήσεις που λανθάνουν στον τρόπο πραγμάτευσης της έννοιας αυτής, εστιάζουμε σε επιλεγμένα ποιήματα αντιπροσωπευτικών ποιητικών συλλογών του νομπελίστα (Προσανατολισμοί, Το Άξιον Εστί, Το φωτόδεντρο και η δέκατη τέταρτη ομορφιά, Τα Ετεροθαλή, Τρία ποιήματα με σημαία ευκαιρίας, Ημερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου). Έτσι, επιχειρούμε να εμβαθύνουμε στους τρόπους πραγμάτωσης και στη σημασία αυτής της πολυσήμαντης έννοιας εν γένει, η οποία στάθηκε καθοριστικής σημασίας όχι μόνο για τον Οδυσσέα Ελύτη, αλλά ευρύτερα για τη Γενιά του ’30 και για τη νεωτερική εποχή. Στενά συνδεδεμένη με την ελληνική φύση, τον ήλιο και τη θάλασσα, η αρμονία στο έργο του Ελύτη ενσαρκώνει την ουσία της ζωής, ενώ περιβάλλεται από ένα αίσθημα βεβαιότητας απέναντι στις αξίες της. Προαιώνια διδάγματα, όπως συμβαίνει με το παλίμψηστο, αναδύονται στο παρόν και αποκρυσταλλώνονται στην έννοια της αρμονίας. Καθρέφτης αναμνήσεων και συναισθημάτων, η αρμονία αντικατοπτρίζει την αλήθεια για τον κόσμο, μια αλήθεια που μπορεί με έναν μοναδικό τρόπο μέσω της ιδιάζουσας γλώσσας της ποίησης να αποκαλυφθεί. Ο Ελύτης, καθ’ όλη τη διάρκεια της ποιητικής του πορείας, παρατηρώντας το ελληνικό τοπίο διερωτάται σχετικά με την έννοια της πολλαπλότητας, της σύνθεσης και της αρμονίας, γεγονός που επιχειρούμε να ερμηνεύσουμε ανατρέχοντας στη μελέτη των φιλοσοφικών ιδεών του. Από τους προσωκρατικούς φιλοσόφους έως την πλέον σύγχρονη φιλοσοφία, η αρμονία ως προς τη φύση, τη μνήμη, τη ζωή και τον σκοπό της, ταλάνισε επί αιώνες τους στοχαστές. Επιπροσθέτως, πολυάριθμοι λογοτέχνες, όχι μόνο του ελλαδικού χώρου, εξέφρασαν τον τρόπο με τον οποίο αντιλήφθηκαν την αρμονία, η οποία, υπόρρητα ή μη, συνιστούσε μια κινητήριο δύναμη μέσα στο εννοιολογικό τους σύμπαν, υπό το φως φιλοσοφικών αντιλήψεων. Αυτή η παράδοση άσκησε σημαίνουσα επίδραση στον Ελύτη ο οποίος, αναζητώντας την αρμονία με τα ποιητικά του μέσα, αναζήτησε στο βάθος την αλήθεια της ζωής. Την αναζήτηση αυτή ακριβώς προσεγγίζουμε στην παρούσα εργασία, εντάσσοντάς τη πάντοτε στο ευρύτερο πλαίσιο επιλεγμένων συναφών αναζητήσεων, που απέκτησαν ιδιαίτερη σημασία για τον Ελύτη ή προσφέρονται για τη μελέτη του έργου του από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή. Τελικά, καταδεικνύεται ότι η αρμονία είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης ζωής και μπορεί να γίνει αντιληπτή ως προσπάθεια υπέρβασης των διαφορών, κατανόησης της υποκείμενης ενότητας και ταυτόχρονα επίγνωσης της πολλαπλότητας, στην οποία πράγματι συνίσταται η βαθύτερη αλήθεια για τον κόσμο.el
dc.format.extent197el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΕλύτης , Οδυσσέας , 1911-1996 -- Φιλοσοφίαel
dc.subjectΕλύτης , Οδυσσέας , 1911-1996 -- Ερμηνεία και κριτικήel
dc.subjectΑρμονία (Αισθητική) στη λογοτεχνίαel
dc.titleΗ αρμονία στην ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη: Φιλοσοφικές προσεγγίσεις από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχήel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΑνδρειωμένος, Γιώργος
dc.contributor.committeeΚαραβία, Παναγιώτα
dc.contributor.departmentΤμήμα Φιλολογίαςel
dc.contributor.facultyΣχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδώνel
dc.contributor.masterΑρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία: Νέα Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογίαel
dc.subject.keywordΑρμονίαel
dc.subject.keywordΟδυσσέας Ελύτηςel
dc.subject.keywordΦιλοσοφίαel
dc.subject.keywordΦιλοσοφική προσέγγισηel
dc.subject.keywordΕνότητα των αντιθέτωνel
dc.subject.keywordHarmonyel
dc.subject.keywordOdysseas Elytisel
dc.subject.keywordPhilosophyel
dc.subject.keywordPhilosophical approachel
dc.subject.keywordUnity of oppositesel
dc.description.abstracttranslatedThe purpose of this graduation thesis is to explore the concept of harmony in the poetical work of Odysseas Elytis from a philosophical point of view. In particular, it examines the harmony in nature, between matter and spirit, in respect of memory and time, and finally, regarding the concepts of justice and freedom. So, searching for and studying the philosophical ideas and theories that are latent in the way of dealing with this concept, we focus on selected poems from the representative poetry collections of the Nobel laureate (Orientations, To Axion Esti, The Light Tree and The Fourteenth Beauty, Step-Poems, Three Poems under a Flag of Convenience, Diary of an Invisible April). Thus, we attempt to delve deeper into the ways of realization and the meaning of this polysemous concept in general, which was of crucial importance not only for Odysseas Elytis, but more broadly for the Generation of the '30s and the modern era. Closely connected to Greek nature, the sun and the sea, the harmony in Elytis' work embodies the essence of life, while being surrounded by a feeling of certainty towards its values. Pre-eternal teachings, as is the case of palimpsest, emerge in the present and crystallize in the concept of harmony. Being a mirror of memories and emotions, harmony reflects the truth about the world, a truth that can be revealed in a unique way through the exceptional language of poetry. Elytis, throughout his poetic development, while observing the Greek landscape, wonders about the concept of plurality, composition and harmony, a fact that we attempt to interpret by referring to the study of his philosophical ideas. From the pre-Socratic philosophers to the most modern philosophy, the harmony of nature, memory, life and its purpose has troubled thinkers for centuries. In addition, numerous writers, not only from Greece, expressed the way in which they perceived harmony, which, implicitly or not, constituted a driving force in their conceptual universe, in the light of philosophical concepts. This tradition exerted a significant influence on Elytis who, in search of harmony by the means of his poetry, searched deeply for the truth of life. This pursuit is exactly what we approach in this work, always including it in the wider context of selected related searches from antiquity to modern times, which became of special importance for Elytis or are suitable for the study of his work. Ultimately, harmony is shown to be an integral part of human life and can be perceived as an effort to transcend differences, to understand the underlying unity and at the same time to be conversant with plurality, which indeed consists the deepest truth about the world.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα