Show simple item record

dc.contributor.advisorΑγγελίδης, Τιμόθεος
dc.contributor.authorΝικήτας, Σπήλιος
dc.date.accessioned2022-11-14T09:51:15Z
dc.date.available2022-11-14T09:51:15Z
dc.date.issued2022-10
dc.identifier.urihttps://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/6928
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26263/amitos-433
dc.descriptionΜ.Δ.Ε. 366el
dc.description.abstractΗ παρούσα εργασία προσπαθεί να αναδείξει την σημαντικότητα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και της πρόβλεψης χρηματοοικονομικών αναγκών για τα νοσοκομειακά ιδρύματα είτε αυτά είναι δημόσια είτε ιδιωτικά. Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας βίωσε μια βίαιη και μακροχρόνια οικονομική κρίση. Αποτέλεσμα αυτής ήταν ο περιορισμός των διαθέσιμων πόρων που δαπανούνται τόσο από την πλευρά του δημοσίου όσο και από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα για τον κλάδο της υγείας. Σε αυτό οδήγησε η ανάγκη λήψης μέτρων που σκοπό είχαν την βελτίωση των δημοσιονομικών της χώρας, παρασύροντας όμως και την ιδιωτική κατανάλωση. Η χρηματοοικονομική ανάλυση, αλλά και η πρόβλεψη των μελλοντικών χρηματοοικονομικών αναγκών, μπορούν στη βάση αυτή να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των διοικήσεων, των μετόχων και των πιθανών επενδυτών για τη λήψη αποφάσεων. Οι αποφάσεις αυτές θα στηριχθούν στα εξαγόμενα δεδομένα που θα προκύψουν και θα παίξουν καθοριστικό ρόλο αναφορικά με το μέλλον των νοσοκομειακών ιδρυμάτων. Η έρευνα αφορά τα νοσοκομεία 2 περιφερειών της χώρας μας, Πελοποννήσου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που προ κρίσης εμφάνιζαν παρεμφερή οικονομικά χαρακτηριστικά, ενώ δημογραφικά ομοιάζουν. Ταυτόχρονα επιχειρείται μια σύγκριση με ένα ιδιωτικό νοσοκομείο της χώρας που εδρεύει στην Αθήνα, το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. Έγινε συγκριτική χρηματοοικονομική ανάλυση ιστορικών δεδομένων που προέκυψαν από τους Ισολογισμούς και τις Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Χρήσης των νοσοκομείων από το 2015 και μετά, μέσω οριζόντιας, κάθετης και ανάλυσης τάσεων, υπολογισμού μιας σειράς αριθμοδεικτών, ενώ έγινε και μια προσπάθεια εύρεσης των μελλοντικών χρηματοοικονομικών αναγκών. Τέλος μέσω του μοντέλου Altman και του δείκτη z-score διερευνήθηκε η πιθανότητα πτώχευσής τους. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε σε δύο επίπεδα. Αρχικά μεταξύ των νοσοκομείων της ίδιας περιφέρειας και του ιδιωτικού ΥΓΕΙΑ και εν συνεχεία μεταξύ των μέσων όρων που προέκυψαν από τα ιστορικά στοιχεία για τις δύο περιφέρειες ξεχωριστά σε αντιπαραβολή με το ιδιωτικό νοσοκομείο.el
dc.format.extentσελ. 251el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.titleΣυγκριτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση Γενικών Νοσοκομείων Περιφερειών Πελοποννήσου και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκηςel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΣκίντζη, Βασιλική
dc.contributor.departmentΤμήμα Οικονομικών Επιστημώνel
dc.contributor.facultyΣχολή Οικονομίας και Τεχνολογίαςel
dc.contributor.masterΟργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεωνel
dc.subject.keywordΥγείαel
dc.subject.keywordΝοσοκομείαel
dc.subject.keywordΧρηματοοικονομική ανάλυσηel
dc.subject.keywordΑριθμοδείκτεςel
dc.subject.keywordΠρόβλεψη χρηματοοικονομικών αναγκώνel
dc.subject.keywordΧρηματοοικονομικές καταστάσειςel
dc.description.abstracttranslatedThis dissertation aims to highlight the importance of financial analysis and the forecasting of financial needs for hospital institutions within the public and private sector. In recent years, Greece has experienced a violent and long-term economic crisis. The result of this crisis was the reduction of the private and public resources that were allocated to the healthcare sector. This was done because of the need to take measures aimed at improving the country's finances, but at the same time dragging down private consumption. Against this backdrop, the research presented in this dissertation concerns a comparative analysis of the hospitals of the two regions of Peloponnese and Eastern Macedonia and Thrace. In both cases the hospitals shared similar financial characteristics before the start of the economic crisis while also being similar demographically. At the same time, a comparison is attempted with a private hospital of the country based in Athens, that is HYGEIA SA. More specifically, a comparative financial analysis of historical data obtained from the Hospitals' Balance Sheets and Profit and Loss Statements from 2015 onwards was performed, through horizontal, vertical and trend analysis, calculation of a series of indicators, while an attempt was made to predict future financial needs. Finally, through the Altman model and the z-score index, the hospitals’ bankruptcy probability was investigated. The comparison of the results was carried out on two levels. Firstly, the hospitals of the same region were compared with the private hospital HYGEIA SA. Secondly, the averages obtained from the historical data for the two regions were compared separately with the private hospital HYGEIA SA. The research demonstrates that the financial analysis of hospital institutions within the public and private sector but also the prediction of future financial needs can be a useful tool in the hands of managers, shareholders and potential investors for decision-making purposes. These decisions will be based on the extracted data and will play a decisive role regarding the future of hospital institutions.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα