Show simple item record

Στρατηγικός Σχεδιασμός Αστικής Ανθεκτικότητας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νέα Σμύρνη, Δράσεις και Πολιτικές για τον μετασχηματισμό της σε «Ανθεκτική Νέα Σμύρνη»

dc.contributor.advisorΠλυμάκης, Σήφης
dc.contributor.authorΓεωργίου, Μαρία
dc.date.accessioned2022-11-30T12:40:21Z
dc.date.available2022-11-30T12:40:21Z
dc.date.issued2022-10
dc.identifier.urihttps://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/6984
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26263/amitos-489
dc.description.abstractΗ έννοια του όρου «Στρατηγική της Αστικής Ανθεκτικότητας» αξιοποιείται διεθνώς αλλά και εντός Ελλάδος ως ένας ολιστικός, πολυδιάστατος σχεδιασμός που προβλέπει, προετοιμάζει και προτείνει τρόπους αντιμετώπισης για κάθε επικείμενη απειλή και κρίση για την πόλη. Με την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας θα αναδειχθεί η αναγκαιότητα για το Στρατηγικό Σχεδιασμό Αστικής Ανθεκτικότητας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο προβληματισμός που θα τεθεί, είναι πώς μία σύγχρονη πόλη θα δομήσει μια νέα φιλοσοφία σκέψης που θα διασφαλίζει την υλοποίηση της ανθεκτικότητας και πώς θα ανταποκριθεί επιτυχώς στις κάθε είδους οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει μια πόλη, παράγοντες που την καθιστούν ευάλωτη. Η εκπόνηση της εργασίας θα βασιστεί κυρίως στην αναζήτηση και μελέτη ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας, όσον αφορά τη γενική έννοια του όρου Αστική Ανθεκτικότητα, καθώς και στη μελέτη περιπτώσεων πόλεων εντός και εκτός Ελλάδος που έχουν εφαρμόσει με επιτυχία τον στρατηγικό σχεδιασμό της Αστικής Ανθεκτικότητας. Εστιάζοντας στο Δήμο Νέας Σμύρνης, θα αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση της πόλης, με τις διαφορετικές οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Θα καταγραφούν, μέσω συνεντεύξεων, οι απόψεις αιρετών καθώς και ανώτερων υπηρεσιακών στελεχών, που θα συμβάλλουν στην αποτίμηση της εφαρμογής του στρατηγικού σχεδιασμού στην πόλη της Νέας Σμύρνης. Επίσης θα παρουσιαστεί το όραμα του Δήμου, που αντανακλάται στους άξονες προτεραιότητας του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Αστικής Ανθεκτικότητας για μια πόλη ασφαλή, κοινωνικά συνεκτική και αλληλέγγυα, πράσινη και προσβάσιμη, με απόλυτο σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, μέσα από δράσεις αποτελεσματικής διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής και αναζωογόνησης του αστικού ιστού. Η εργασία θα επικεντρωθεί στον άξονα «Πράσινη και Προσβάσιμη Πόλη» με αναφορά στα προβλήματα και τις προκλήσεις που προκύπτουν κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή της. Με την ολοκλήρωση εκπόνησης της εργασίας σκοπός είναι να αναδειχθεί και να αποτιμηθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδιασμού Αστικής Ανθεκτικότητας, ώστε η Νέα Σμύρνη να μετασχηματιστεί σε Πόλη που αντέχει, Πόλη που προνοεί, με σκοπό την αντιμετώπιση κρίσεων και πιέσεων του σήμερα και του αύριο.el
dc.format.extent85el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.subjectΚλιματική αλλαγή--Περιβαλλοντικές απόψειςel
dc.subjectΠεριβάλλον--Προστασίαel
dc.subjectΒιώσιμη ανάπτυξη--Ελλάδαel
dc.subjectΑστικοποίηση--Ελλάδαel
dc.subjectΤοπική Αυτοδιοίκηση--Ελλάδαel
dc.titleΣτρατηγικός Σχεδιασμός Αστικής Ανθεκτικότητας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νέα Σμύρνη, Δράσεις και Πολιτικές για τον μετασχηματισμό της σε «Ανθεκτική Νέα Σμύρνη»el
dc.title.alternativeStrategic planning of urban resiliency in Local Government Organizations Actions and policies for the transformation of Nea Smyrni into a “Resilient Nea Smyrni”el
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΓεωργόπουλος, Νικόλαος
dc.contributor.committeeΠαπάζογλου, Εμμανουήλ
dc.contributor.departmentΤμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεωνel
dc.contributor.facultyΣχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημώνel
dc.contributor.masterΤοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκησηel
dc.subject.keywordΑστικοποίησηel
dc.subject.keywordΚλιματική αλλαγήel
dc.subject.keywordΒιώσιμη ανάπτυξηel
dc.subject.keywordΣτρατηγικός σχεδιασμόςel
dc.subject.keywordΑστική Ανθεκτικότηταel
dc.subject.keywordΠροσβασιμότηταel
dc.subject.keywordΠεριβαλλοντικό αποτύπωμαel
dc.description.abstracttranslatedThe "Strategy of Urban Resilience" concept is used internationally, but also within Greece as a holistic, multidimensional planning process that foresees, prepares and indicates ways to deal with and successfully overcome, any impending threat and crisis for the city. The current thesis aims at highlighting the necessity of Strategic Planning of Urban Resilience in Local Government Organizations. The question raised is how a modern city may structure a new philosophy that will ensure resilience, as well as how it will successfully respond to all kinds of economic, social and environmental challenges it may face and prove vulnerable. The dissertation is based mainly on research and study of Greek and foreign literature, regarding the general concept of Urban Resilience, as well as on case studies of cities within and outside Greece that have successfully implemented strategic planning on Urban Resilience. Focusing on the Municipality of Nea Smyrni, the current status of the city will be analyzed, as well as the various economic, social and environmental challenges it faces. Through interviews, the views of elected officials, as well as senior Municipality executives, will be recorded and contribute to the evaluation of the implementation of strategic planning in the city of Nea Smyrni. The vision of the Municipality, which is reflected in the priority axes of the Strategic Planning of Urban Resilience, will also be presented. According to the vision, Nea Smyrni should become a city that ensures safety, social cohesion and solidarity, a city that is green and accessible, a city that deeply respects people in their diversity and the environment, and proves it through effective management measures on climate change and urban network revitalization. The study focuses on the "Green and Accessible City" axis, with reference to the problems and challenges that arise during its design and implementation. It aims at highlighting and evaluating a comprehensive proposal for the implementation of Strategic Planning of Urban Resilience, so that Nea Smyrni can be transformed into a City that endures, a City that foresees, in order to successfully overcome crises and pressures of today and tomorrow.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record