Show simple item record

Γαλλόφωνος Καναδάς: Η εξέλιξη της εκπαίδευσης και η πολιτιστική παρουσία των ελληνικών κοινοτήτων της Διασποράς από το 1950 έως σήμερα

dc.contributor.advisorΛαλαγιάννη, Βασιλική
dc.contributor.authorΛάγγα, Σταματία
dc.date.accessioned2022-12-01T13:16:37Z
dc.date.available2022-12-01T13:16:37Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/6989
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26263/amitos-494
dc.description.abstractH διπλωματική μου εργασία, στοχεύει στο να αναλύσει την πορεία της εκπαίδευσης στην ελληνική γλώσσα και την πολιτιστική κουλτούρα των Ελλήνων στον Καναδά και συγκεκριμένα στο γαλλόφωνο κομμάτι του από το 1950 έως σήμερα. Το πρώτο κεφάλαιο έχει στόχο να μελετήσει την εκπαίδευση στον Καναδά και συγκεκριμένα την εκπαίδευση και διατήρηση της ελληνικής γλώσσας στον γαλλόφωνο Καναδά. Το δεύτερο κεφάλαιο έχει στόχο να μελετήσει την πολιτιστική παρουσία των ελληνικών κοινοτήτων της Διασποράς στον γαλλόφωνο Καναδά. Οι επαρχίες, του Καναδά, έχουν αποκλειστικές εξουσίες σε ότι αφορά την παιδεία και την κουλτούρα, έτσι παρατηρείται κάθε επαρχία να διαθέτει δικό της υπουργείο παιδείας. Με δεδομένο αυτό το σύστημα, παρατηρούμε σε όλες τις επαρχίες, να λειτουργούν σχολικές μονάδες, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες με τη σειρά τους έχουν αυτόνομες πολιτικές, με αποτέλεσμα να διαφοροποιούνται οι εκπαιδευτικές μέθοδοι από την μια επαρχία στην άλλη, από τη μια εθνοτική ομάδα στην άλλη. Όπως αναφέρει ο Samuel P. Huntington «σε αυτόν τον καινούριο κόσμο οι σημαντικότερες και πιο επικίνδυνες συγκρούσεις δε θα είναι μεταξύ κοινωνικών τάξεων, πλουσίων και φτωχών, ή άλλων οικονομικών ομάδων που ορίζονται διαφορετικά αλλά μεταξύ λαών που ανήκουν σε διαφορετικές πολιτισμικές οντότητες» (Huntington, 2017:334). Τα προαναφερόμενα, μας βοηθούν να κατανοήσουμε γιατί λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο οι εκπαιδευτικές πολιτικές του Καναδά οι οποίες μπορεί να είναι εν μέρει αυτόνομες, συγκλίνουν όμως στο γεγονός ό,τι πασχίζουν να συγκεράσουν τις ιδιαιτερότητες, τις ιδιομορφίες και την κουλτούρα των διαφόρων εθνοτικών ομάδων προς όφελος ενός κοινού συστήματος, όπου επιδιώκεται η ενσωμάτωση των πολλαπλών εθνοτήτων στην κοινωνία του Καναδά, η οποία είναι πολυπολιτισμική. Εξαίρεση της πολιτικής, της πολυπολιτισμικότητας, αποτελεί η περιοχή του Κεμπέκ. Η κυβέρνηση του οποίου καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες να «αναχαιτίσει» την επιβολή της Αγγλικής γλώσσας. Στο πλαίσιο αυτής της «μάχης», έφτασε στο σημείο να υιοθετήσει νόμο όπου απαγορεύει τις μη γαλλόφωνες επιγραφές και υποχρεώνει τα παιδιά των μεταναστών να πηγαίνουν σε γαλλόφωνα σχολεία (Κόντης, Φακιολάς, 2002:91).el
dc.format.extent71el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΈλληνες, Ξένες χώρεςel
dc.subjectΈλληνες--Καναδάςel
dc.subjectΜετανάστες--Καναδάςel
dc.subjectΓλώσσα και κουλτούραel
dc.subjectΕλληνική γλώσσα, Νέα--Κοινωνικές απόψεις--Ξένες χώρεςel
dc.titleΓαλλόφωνος Καναδάς: Η εξέλιξη της εκπαίδευσης και η πολιτιστική παρουσία των ελληνικών κοινοτήτων της Διασποράς από το 1950 έως σήμεραel
dc.title.alternativeFrench-speaking Canada: The evolution of education and the cultural presence of the Greek Diaspora communities from 1950 until todayel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΒανδώρος, Σωτήριος
dc.contributor.committeeΚλάψης, Αντώνιος
dc.contributor.departmentΤμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεωνel
dc.contributor.facultyΣχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημώνel
dc.contributor.masterΔιακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικέςel
dc.subject.keywordΕκπαίδευσηel
dc.subject.keywordΓαλλόφωνος Καναδάςel
dc.subject.keywordΔιασποράel
dc.description.abstracttranslatedMy thesis aims to analyze the progress of the education of the Greek language and the cultural culture of the Greeks in Canada, specifically in the French-speaking part of it from 1950 to today. The first chapter aims to study education in Canada, specifically the education and preservation of the Greek language in French-speaking Canada. The second chapter aims to study the cultural presence of the Greek communities of the Diaspora in French-speaking Canada. Canada's provinces have exclusive powers regarding education and culture, so it is observed that each province has its own ministry of education. Given this system, we observe that in all provinces, primary and secondary school units operate, which in turn have autonomous policies, with the result that educational methods differ from one province to another, from one ethnic group to the other. As Samuel P. Huntington states "in this new world the most important and most dangerous conflicts will not be between social classes, rich and poor, or other economic groups defined differently but between peoples belonging to different cultural entities' (Huntington, 2017:334). The aforementioned help us to understand why Canada's educational policies work in this way, which may be partially autonomous, but converge in the fact that they strive to bring together the particularities, idiosyncrasies and culture of different ethnic groups to benefit of a common system that seeks to integrate multiple ethnicities into Canada's multicultural society. An exception to politics, to multiculturalism, is the region of Quebec. Whose government is going to great lengths to "block" the enforcement of the English language. In the context of this "battle", it reached the point of adopting a law where it prohibits non-French-language inscriptions and obliges the children of immigrants to go to French-language schools (Contis, Fakiolas, 2002:91).el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα