Show simple item record

Ανάπτυξη χορηγικών και εμπορικών συνεργασιών μεταξύ τραπεζικών οργανισμών και επαγγελματικών αθλητικών ομάδων – Μελέτη περίπτωσης Τράπεζας Πειραιώς

dc.contributor.advisorΔημητρόπουλος, Παναγιώτης
dc.contributor.authorΠαϊαυλάς, Νικόλαος
dc.date.accessioned2023-09-22T06:11:30Z
dc.date.available2023-09-22T06:11:30Z
dc.date.issued2023-09
dc.identifier.urihttps://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/7593
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26263/amitos-1098
dc.description.abstractΟ αθλητισμός αποτελεί μια φυσική δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη σωματική άσκηση και διέπετε από διαφορετικούς κανόνες και σωματικές ικανότητες ανάλογα με το άθλημα και το είδος του, ερασιτεχνικό ή επαγγελματικό. Η ανάπτυξη των αθλητικών επαγγελματικών ομάδων σε υψηλά επίπεδα απόδοσης και η εξέλιξη ενός σωματείου από ερασιτεχνικό σε επαγγελματικό απαιτεί την επένδυση αρκετών κεφαλαίων και σε αυτό βοηθούν οι χορηγίες. Οι τράπεζες σήμερα χρησιμοποιούν συχνά τις αθλητικές χορηγίες και συνεργασίες ώστε να προωθήσουν το εμπορικό τους σήμα, να υποστηρίξουν τη διαδικασία των πωλήσεων ή να αποκτήσουν νέους πελάτες. Το μάρκετινγκ είναι μια πολυδιάστατη έννοια που υποστηρίζει την επίτευξη επιχειρηματικών στόχων μιας τράπεζας και ταυτόχρονα αποτελεί πυλώνα των χορηγιών προς αθλητικούς οργανισμούς. Στόχος της εργασίας είναι να χαρακτηριστεί η χορηγία ως μια μορφή αθλητικού μάρκετινγκ, και ειδικότερα να ορίσει τα χαρακτηριστικά της, το πεδίο εφαρμογής της, τις προϋποθέσεις και τους στόχους της. Η συγκεκριμένη εργασία εξετάζει και διερευνά τα κίνητρα και τους παράγοντες των τραπεζών σύμφωνα με τους οποίους χορηγούν αθλητικά γεγονότα ή αθλητικές δραστηριότητες και συνάπτουν εμπορικές συνεργασίες με αθλητικές ομάδες. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας δείχνει τη σημασία του αθλητικού μάρκετινγκ στην Τράπεζα Πειραιώς, αντιμετωπίζοντάς το ως μία από τις πιο σημαντικές μορφές τραπεζικής προώθησης και δημιουργίας συν – επώνυμων προϊόντων. Σε αυτή την εργασία επιδιώκεται να διερευνηθούν οι χορηγίες των ελληνικών συστημικών τραπεζών και εξετάζεται ιδιαιτέρως η περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία έχει συνάψει τις περισσότερες συμφωνίες χορηγίας με επαγγελματικές αθλητικές ομάδες. Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκαν συνεντεύξεις με ανώτερα στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς προκειμένου να συλλεχθούν πληροφορίες για τις χορηγικές συνεργασίες, όπως ο χρονικός τους ορίζοντας και τα κίνητρα σύναψής τους. Τα αποτελέσματα της μελέτης, θα διασαφηνίσουν τη στρατηγική μάρκετινγκ των τραπεζών και τα οφέλη που αποκομίζουν οι Τράπεζες αλλά και οι αθλητικές ομάδες.el
dc.format.extent104el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΑθλητική χορηγίαel
dc.subjectΑθλητισμός - Μάρκετινγκel
dc.subjectΤραπεζικό μάρκετινγκel
dc.subjectΑθλητικές ομάδες - Μάρκετινγκel
dc.subjectΕπαγγελματικός αθλητισμόςel
dc.subjectSports sponsorshipel
dc.subjectSports - Marketingel
dc.subjectBank marketingel
dc.subjectSports teams- marketingel
dc.subjectProfessional sportsel
dc.titleΑνάπτυξη χορηγικών και εμπορικών συνεργασιών μεταξύ τραπεζικών οργανισμών και επαγγελματικών αθλητικών ομάδων – Μελέτη περίπτωσης Τράπεζας Πειραιώςel
dc.title.alternativeDevelopment of sponsorship and commercial partnerships between banking organizations and professional sports teams – A case study of Piraeus Bankel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΒρόντου, Ουρανία
dc.contributor.committeeΠαπαδόπουλος, Ανδρέας
dc.contributor.departmentΤμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμούel
dc.contributor.facultyΣχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωήςel
dc.contributor.masterΟργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεωνel
dc.subject.keywordΧορηγίεςel
dc.subject.keywordΤράπεζα Πειραιώςel
dc.subject.keywordΑθλητικό Μαρκετινγκel
dc.subject.keywordΤραπεζικοί Οργανισμοίel
dc.subject.keywordΣυν - επώνυμα Προϊόνταel
dc.subject.keywordSponsorhipel
dc.subject.keywordBanking Organizationsel
dc.subject.keywordPiraeus Bankel
dc.subject.keywordSports Marketingel
dc.subject.keywordCo Branded Productsel
dc.description.abstracttranslatedSport is an activity that involves physical exercise and it has different rules and regulations depending on the sport and its type of professionalism. In order to evolute a professional sports teams at high levels of professionalism requires many invested funds and sponsorships is a key factor to raise money. In our days, banks and other investment organizations often use sports sponsorships and partnerships to promote their brand, support the sales process or acquire new customers. Marketing is a multi-dimensional concept that supports the achievement of the bank's business objectives and at the same time is a pillar of sponsorship to sports organizations. The aim of this study is to characterize sponsorship as a form of sports marketing, and in particular to define its characteristics, its scope, its conditions and its objectives. This work examines and investigates the motivations and factors of banks sponsoring sports activities, entering into commercial partnerships with sports teams and creating co-branded products with them. The research carried out for the purposes of this study shows the importance of sports marketing for Piraeus Bank, treating it as one of the most important forms of banking promotion and the creation of co-branded products. In this work, it is aimed to investigate the sponsorships of the Greek systemic banks, and Piraeus Bank is examined especially, because it has entered into the most sponsorship agreements with professional sports teams. Interviews with senior executives of Piraeus Bank were conducted in order to collect information about the sponsorship partnerships, such as their time horizon and the motivations for concluding them. The results of the study will clarify the marketing strategy of the banks and the benefits that both sports organizations and banks get.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα