Show simple item record

Ανθρώπινο Κεφάλαιο, Εργασιακά Δικαιώματα και Συνδικαλιστική Διεκδίκηση. Ο ρόλος των Ψηφιακών Μέσων Επικοινωνίας & της Εκπαίδευσης στην ενίσχυση των συνδικάτων στην Ελληνική Επικράτεια

dc.contributor.advisorΚατσής, Αθανάσιος
dc.contributor.authorΚουμανιώτη, Μαρία
dc.date.accessioned2023-10-30T12:37:25Z
dc.date.available2023-10-30T12:37:25Z
dc.date.issued2023-06
dc.identifier.urihttps://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/7635
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26263/amitos-1138
dc.descriptionΑριθμός Εισαγωγής: 013718 cdel
dc.description.abstractΟ ψηφιακός μετασχηματισμός επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αγορά εργασίας, στο επαγγελματικό προφίλ των εργαζομένων και τα εργασιακά δικαιώματα. Ζητήματα όπως καλύτερη ποιότητα εργασίας και αμοιβής, εκτίμησης των ταλέντων μέσω στρατηγικών εξέλιξης σταδιοδρομίας και προόδου, επένδυση στην κατάρτιση και συνεχή ανάπτυξη δεξιοτήτων, μεγαλύτερη ευελιξία στον συνδυασμό εργασίας και άλλων ευθυνών και μεγαλύτερη εστίαση στην υγεία και την ευημερία στον χώρο εργασίας είναι σε πρώτη προτεραιότητα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει τεράστιες αλλαγές σε αυτό που όλοι μας περιμένουμε από την επαγγελματική μας ζωή. Σύμφωνα με την έκθεση του Eurofound 2022 με θέμα ‘Συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στην Ευρώπη’ από το 2015, η απώλεια θέσεων εργασίας οφείλεται κυρίως στην ψηφιοποίηση η οποία έχει μεταμορφώσει την επαγγελματική σύνθεση της απασχόλησης και τα προφίλ δεξιοτήτων των εργαζομένων. Η τρέχουσα κρίση κόστους ζωής διαμορφώνει περαιτέρω τις επιλογές παραμονής ή επιστροφής στην αγορά εργασίας. Μέσα σε αυτό το αβέβαιο πλαίσιο και τις συνεχείς ελλείψεις εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων, η προσέλκυση και η διατήρηση εργαζομένων σε όλες τις ηλικίες είναι μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργοδότες με την είσοδο νέων μορφών εργασίας ή απασχόλησης οι μεταβάλλουν τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων. Σε μία τόσο κρίσιμη χρονική συγκυρία για τον χώρο της εργασίας, παγκοσμίως το συνδικαλιστικό σώμα έχει αδυνατίσει. Δημιουργείται εύλογα το ερώτημα πώς μπορεί να εξελιχθεί και να ενδυναμωθεί αφενός το συνδικαλιστικό σώμα και αφετέρου η ενεργός συμμετοχή στα συλλογικά όργανα εργαζομένων με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να ανακτήσει το ρόλο και τη δύναμη για διεκδίκηση δικαιωμάτων και διασφάλιση όρων εργασίας με γνώμονα το σεβασμό και την προστασία στον σύγχρονο εργαζόμενο. Το τεχνολογικό τοπίο εντός του οποίου λειτουργούν τα συνδικάτα εξελίσσεται συνεχώς και τώρα είναι πολύ διαφορετικό από το επίκεντρο προηγούμενων μελετών που δημοσιεύθηκαν σχεδόν πριν από είκοσι χρόνια (Greene et al., 2003 & Martinez Lucio, 2003). Το διαδίκτυο και ειδικότερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα ευρύ και συνεχώς διευρυνόμενο εργαλείο για τα συνδικάτα που βοηθούν στην οργάνωση και την κινητοποίηση των δραστηριοτήτων τους (Simms et al., 2019), για το λόγο αυτό είναι σημαντικό το πώς τα συνδικάτα τα χρησιμοποιούν. Η ταυτότητα ενός σωματείου επίσης επηρεάζει τον τρόπο και τη χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Λαμβάνοντας υπόψη το νέο περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται οι επικοινωνίες, τον ρόλο του διαδικτύου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ευρύτερα τη χρήση της τεχνολογίας σε κάθε άξονα της σύγχρονης ζωής, διερευνάται εάν μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο για την ενίσχυση του ρόλου των συλλογικών οργάνων εργαζομένων. Επιπλέον η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού με γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε μία διαδικασία δια βίου μάθησης που υιοθετείται ολοένα και περισσότερο από τους εργαζόμενους στη σύγχρονη εποχή δημιουργεί νέες απαιτήσεις και αυξάνει την κριτική και την αυστηρότητα αξιολόγησης για το ρόλο των συνδικάτων και την αποτελεσματικότητά τους. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε έρευνα με ερωτηματολόγια η οποία απευθύνεται σε ενήλικες σε μια ερευνητική προσπάθεια με την παρούσα μελέτη να εξαχθούν ενδιαφέροντα συμπεράσματα για το ρόλο του διαδικτύου και της εκπαίδευσης στην ενδυνάμωση και αποτελεσματικότητα των συνδικάτων στη σύγχρονη εποχή διερευνώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται, τις εξαρτήσεις και τις συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών που εξετάζονται καταγράφοντας τις απόψεις, τάσεις και ανάγκες προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία για μία νέα προσέγγιση στο συνδικαλιστικό χώρο.el
dc.format.extent205el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΑνθρώπινο κεφάλαιο -- Ελλάδαel
dc.subjectΕργασία και εργαζόμενοι -- Ελλάδαel
dc.subjectΣυνδικαλισμός -- Ελλάδαel
dc.subjectΕργατικά σωματεία -- Ελλάδαel
dc.subjectΕργατικό δίκαιο -- Ελλάδαel
dc.subjectΒιομηχανία και εκπαίδευση -- Ελλάδαel
dc.subjectΣυνεχιζόμενη εκπαίδευση -- Ελλάδαel
dc.subjectΔιαδίκτυο -- Ελλάδαel
dc.subjectΜέσα κοινωνικής δικτύωσης -- Ελλάδαel
dc.titleΑνθρώπινο Κεφάλαιο, Εργασιακά Δικαιώματα και Συνδικαλιστική Διεκδίκηση. Ο ρόλος των Ψηφιακών Μέσων Επικοινωνίας & της Εκπαίδευσης στην ενίσχυση των συνδικάτων στην Ελληνική Επικράτειαel
dc.title.alternativeThe role of digital media and education in strengthening trade unionsel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΠαπαδιαμαντάκη, Παναγιώτα
dc.contributor.committeeΚουτσαμπέλας, Χρίστος
dc.contributor.departmentΤμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικήςel
dc.contributor.facultyΣχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημώνel
dc.contributor.masterΕκπαίδευση, Ανθρώπινο Δυναμικό, Πολιτικές Απασχόλησηςel
dc.subject.keywordΣυνδικαλιστικές οργανώσειςel
dc.subject.keywordΕργαζόμενοιel
dc.subject.keywordΕργασίαel
dc.subject.keywordΕκπαίδευση εργαζομένωνel
dc.subject.keywordInternetel
dc.subject.keywordSocial mediael
dc.subject.keywordΑνάπτυξηel
dc.subject.keywordΟργάνωσηel
dc.subject.keywordΑνανέωσηel
dc.subject.keywordUnionel
dc.subject.keywordEmployees trainingel
dc.subject.keywordDevelopmentel
dc.subject.keywordOrganizationalel
dc.subject.keywordSuccessel
dc.description.abstracttranslatedDigital transformation brings significant changes in the labor market, the professional profile of employees and labor rights. Issues such as better quality of work and pay, appreciation of talent through strategic career developments and progression, investment in training and continuous skills development, greater flexibility in combining work and other responsibilities and a greater focus on health and wellbeing in the workplace are top priorities. The last few years have seen huge changes in what we all expect from our working lives. According to the Eurofound 2022 report on 'Living and working conditions in Europe' from 2015, job losses are mainly due to digitalization which has transformed the occupational composition of employment and the skill profiles of workers. The current cost of living crisis is further shaping the choices to stay or return to the labor market. In this uncertain context and ongoing labor and skills shortages, attracting and retaining workers of all ages is one of the most important challenges facing employers as new forms of work or employment are introduced that change workers' employment rights. At such a critical time for the workplace, worldwide the trade union body has weakened. It is reasonable to ask how the trade union body can be developed and strengthened on the one hand and the active participation in the collective bodies of workers on the other hand in such a way that it can regain the role and power to claim rights and ensure working conditions based on respect and protection for the modern worker. The technological landscape within which unions operate is constantly evolving and is now very different from the focus of previous studies published almost twenty years ago (Greene et al., 2003 & Martinez Lucio, 2003). The internet and social media in particular is a broad and ever-expanding tool for unions to help organize and mobilize their activities (Simms et al., 2019), so how unions use it is important. A union's identity also affects the way and use of the internet and social media. Taking into account the new environment in which communications are developing, the role of the internet, social media and, more broadly, the use of technology in every aspect of modern life, it is investigated whether they can be a tool to strengthen the role of workers' collective bodies. In addition, the development of human resources with knowledge, skills and abilities in a lifelong learning process that is increasingly adopted by workers in the modern era creates new demands and increases the criticism and rigor of evaluation of the role of trade unions and their effectiveness. A qualitative research approach of the data collection was adopted using a questionnaire comprising of 51 questions distributed to 333 respondents. Based on this sample the results obtained indicate that the role of the internet and education/training have a clear effect in the empowerment and effectiveness of trade unions and can be used as tools for a new approach to the trade union space. The findings can prove useful to Trade Unions, as well as academic institutions and social partners.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα