Show simple item record

Χρηματοοικονομική ανάλυση και σύγκριση οικονομικών καταστάσεων Δήμου Καλαμάτας-Δήμου Κορινθίων κατά τα έτη 2016-2020

dc.contributor.advisorΝικολόπουλος, Σωτήρης
dc.contributor.authorΒρουστούρης, Σπυρίδων
dc.date.accessioned2024-04-18T08:30:28Z
dc.date.available2024-04-18T08:30:28Z
dc.date.issued2024-02
dc.identifier.urihttps://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/7986
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26263/amitos-1489
dc.descriptionΜ.Δ.Ε. 80el
dc.description.abstractΈπειτα από την μεγάλη διάρκεια της οικονομικής κρίσης που αντιμετώπισε η Ελλάδα την περίοδο 2009 έως και το 2019, η εφαρμογή των μνημονίων είχαν σαν αποτέλεσμα οι κυβερνήσεις να προβούν σε πολιτικές λιτότητας και αρκετές δημοσιονομικές προσαρμογές. Οι μεταρρυθμίσεις όπου σημειώθηκαν επηρέασαν σημαντικά τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς υπήρξε έντονος προβληματισμός για τον τρόπο λειτουργίας τους καθώς επίσης και για την απόδοση του πράγμα όπου και σήμερα απασχολεί. Η παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό την χρηματοοικονομική ανάλυση και συγκριτική μελέτη του Δήμου Καλαμάτας και Δήμου Κορινθίων για την χρονική περίοδο 2016-2020, προκειμένου να αξιολογηθεί η λειτουργία τους. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την καταγραφή της αντλήθηκαν από το πρόγραμμα Διαύγεια. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με την χρήση κατάλληλων δεικτών, οι οποίοι αποσκοπούν στην καλύτερη επεξήγηση και αποτίμηση των οικονομικών στοιχείων του οργανισμού που λειτουργούν ως πηγή πληροφοριών για την άμεση και ορθή λήψη αποφάσεων. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την ανάλυση παρουσιάζουν την ελλιπή αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού με σκοπό την κερδοφορία. Η συγκέντρωση υψηλών διαθεσίμων που εμφανίζονται στο ενεργητικό του ισολογισμού υποδηλώνουν αδυναμία και διστακτικότητα ως προς τις επενδυτικές δραστηριότητες. Παράλληλα η αύξηση των δανειακών υποχρεώσεων με σκοπό την επένδυση σε έργα κοινής ωφέλειας θα είχε θετικό αντίκτυπο στους δημότες αλλά συγχρόνως θα έφερνε σε δύσκολη οικονομική θέση τον οργανισμό. Τέλος, ένα πρόβλημα που αφορά τους περισσότερους δήμους της χώρας σχετίζεται με την καταγραφή των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των οργανισμών χρησιμοποιώντας την μέθοδο της αντικειμενικής αξίας καθώς η αξία του πάγιου ενεργητικού εμφανίζει σταδιακή μείωση.el
dc.format.extent84el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΧρηματοοικονομική ανάλυσηel
dc.subjectΑριθμοδείκτες (Οικονομική)el
dc.subjectΤοπική αυτοδιοίκηση -- Ελλάδαel
dc.subjectΤοπική αυτοδιοίκηση -- Ελλάδα -- Δήμος Καλαμάταςel
dc.subjectΤοπική αυτοδιοίκηση -- Ελλάδα -- Δήμος Κορινθίωνel
dc.subjectΟργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησηςel
dc.subjectΔημόσια οικονομικάel
dc.titleΧρηματοοικονομική ανάλυση και σύγκριση οικονομικών καταστάσεων Δήμου Καλαμάτας-Δήμου Κορινθίων κατά τα έτη 2016-2020el
dc.title.alternativeFinancial analysis and financial statements comparison between the Municipality of Kalamata and the Municipality of Corinthia from 2016 to 2020el
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΜαυριδόγλου, Γεώργιος
dc.contributor.committeeΣυρμαλόγλου, Αδαμάντιος
dc.contributor.departmentΤμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
dc.contributor.facultyΣχολή Διοίκησηςel
dc.contributor.masterΛογιστική και Χρηματοοικονομικήel
dc.subject.keywordΧρηματοοικονομική ανάλυσηel
dc.subject.keywordΟργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησηςel
dc.subject.keywordΟικονομικές καταστάσειςel
dc.subject.keywordΑριθμοδείκτεςel
dc.subject.keywordΟικονομική διαχείρισηel
dc.subject.keywordFinancial analysisel
dc.subject.keywordLocal Government Organizationsel
dc.subject.keywordFinancial statementsel
dc.subject.keywordIndicatorsel
dc.subject.keywordFinancial managementel
dc.description.abstracttranslatedAfter the long duration of the economic crisis faced by Greece in the period from 2009 to 2019, the implementation of the memorandums resulted in governments implementing austerity policies and several budgetary adjustments. The reforms where they took place had a significant impact on the Local Government Organizations as there was intense reflection on their operations as well as on their performance, a fact that is still concerning. The purpose of this study is the financial analysis and comparative study of the Municipality of Kalamata and the Municipality of Corinthia for 2016-2020, to evaluate their operation. The data used was drawn from the Clarity program. The analysis was carried out using appropriate indicators, which aim to explain and evaluate the financial data of the organization that act as a source of information for immediate and correct decision-making. The results obtained from the analysis show the underutilization of the organization's assets for profitability. The concentration of high reserves appearing on the balance sheet indicates weakness and hesitancy regarding investment activities. At the same time, the increase in debt obligations in order to invest in public utility projects would have a positive impact on the citizens, but at the same time, it would put the organization in a difficult financial position. Finally, a problem that concerns most of the country's municipalities is related to the recording of the fixed assets of the organizations using the objective value method as the value of the fixed assets shows a gradual decrease.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα