Οι διπλωματικές εργασίες των φοιτητών του τμήματος Οικονομικών Επιστημών