Αποτελέσματα 1-20 από 5549

  Cultural Heritage Materials and Technologies (52)
  Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση για την διαχείριση προβλημάτων σε μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και στις οικογένειές τους (95)
  Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία (166)
  Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία: Νέα Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία (66)
  Βυζαντινός Κόσμος: η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό (66)
  Δημόσια Διοίκηση & Τοπική Αυτοδιοίκηση (156)
  Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές (202)
  Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές, Κατεύθυνση : Διακυβέρνηση (70)
  Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές, Κατεύθυνση: Δημόσιες Πολιτικές (9)
  Διαπανεπιστημιακό και Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ηθική Φιλοσοφία" (137)
  Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές (1)
  Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτισμικών Αγαθών και Περιβάλλοντος (13)
  Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές (85)
  Διοίκηση και στο Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Executive MBA) (106)
  Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων (174)
  Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση – MA in Drama and Performing Arts in Education and Lifelong Learning (203)
  Εκπαίδευση, Ανθρώπινο Δυναμικό, Πολιτικές Απασχόλησης (27)
  Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό (Συμβατικές και e-Μορφές): Πολιτικές και Πρακτικές (80)
  Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη και από Απόσταση Εκπαίδευση (194)
  Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση (159)