Show simple item record

Παράγοντες αθηροσκλήρωσης. Συγκριτική μελέτη συστηματικά & περιστασιακά ασκουμένων και μη ασκουμένων.

dc.contributor.advisorΣτεργιούλας, Απόστολος
dc.contributor.authorΤάρταρης, Θεόδωρος
dc.date.accessioned2014-03-28T10:53:28Z
dc.date.available2014-03-28T10:53:28Z
dc.date.issued2014-03
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/1852
dc.description.abstractΟι καρδιαγγειακές νόσοι αποτελούν τη συνηθέστερη αιτία θανάτου σε ολόκληρο τον πλανήτη στη σύγχρονη εποχή και η αθηροσκλήρωση στις μέρες μας τείνει να πάρει διαστάσεις επιδημίας. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να προσδιορίσει αν η άσκηση επηρεάζει κάποιους συγκεκριμένους παράγοντες της αθηροσκλήρωσης. Στην έρευνα πήραν μέρος 150 άνδρες που ήταν χωρισμένοι σε τρεις ομάδες των 50 ατόμων. Η πρώτη περιελάμβανε άτομα που δεν ασκούνταν, η δεύτερη περιελάμβανε άτομα που ασκούνταν περιστασιακά και η τρίτη άτομα που ασκούνταν συστηματικά. Όλα τα άτομα έδωσαν αίμα στο Γ.Ν. Σπάρτης για να εξαγχθούν οι βιοχημικές τους εξετάσεις από τον ίδιο αντιδραστήρα και ελέγχθηκαν οι παράγοντες Κρεατινική Κινάση (CK), Γαλακτική Αφυδρογονάση (LDH), Ολική Χοληστερόλη (TC), Υψηλής Πυκνότητας Λιποπρωτεΐνη (HDL), Χαμηλής Πυκνότητας Λιποπρωτεΐνη (LDL) και Τριγλυκερίδια. Έπειτα όλοι συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο που περιελάμβανε ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά (ηλικία, ανάστημα, σωματικό βάρος και επάγγελμα), για να γίνει ένας περαιτέρω έλεγχος με αυτούς τους παράγοντες. Η συγκριτική μελέτη αποκάλυψε ότι οι παράγοντες Κρεατινική Κινάση (CK), Γαλακτική Αφυδρογονάση (LDH), Υψηλής Πυκνότητας Λιποπρωτεΐνη (HDL) και Τριγλυκερίδια δε διαφοροποιούνται στατιστικά σημαντικά στις τρεις κατηγορίες μεταβλητής «επίπεδο άθλησης». Αντίθετα προέκυψε ότι το «επίπεδο άθλησης» επιδρά στατιστικά σημαντικά στους παράγοντες αθηροσκλήρωσης Ολική Χοληστερόλη ή Χοληστερίνη και Χαμηλής Πυκνότητας Λιποπρωτεΐνη (LDL). Πιο συγκεκριμένα προέκυψε ότι τα συστηματικά ασκούμενα άτομα τείνουν να έχουν μικρότερες τιμές Ολικής Χοληστερόλης ή Χοληστερίνης (TC) και Χαμηλής Πυκνότητας Λιποπρωτεΐνη (LDL) σε σχέση με τα μη ασκούμενα άτομα. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης επιβεβαιώνουν αντίστοιχα προηγούμενων δημοσιευμένων εργασιών, που υποστηρίζουν τις θετικές επιδράσεις της συστηματικής άσκησης σε επιλεγμένους παράγοντες αθηροσκλήρωσης.el
dc.format.extent179 σ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΚαρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειεςel
dc.subjectΚαρδιά - Ασθένειεςel
dc.subjectΚαρδιολογίαel
dc.subjectΑιμοφόρα αγγεία - Ασθένειεςel
dc.titleΠαράγοντες αθηροσκλήρωσης. Συγκριτική μελέτη συστηματικά & περιστασιακά ασκουμένων και μη ασκουμένων.el
dc.title.alternativeFactors of atherosclerosis. A comparative study between systematically and occasionally trainees and non-trainees.el
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΤσιρώνη, Μαρία
dc.contributor.committeeΤριπολιτσιώτη, Αλεξάνδρα
dc.contributor.departmentΤμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμούel
dc.contributor.facultyΣχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωήςel
dc.contributor.masterΟργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεωνel
dc.subject.keywordΧοληστερίνη ή Χοληστερόληel
dc.subject.keywordΚαρδιαγγειακή νόσοςel
dc.subject.keywordΆθλησηel
dc.subject.keywordCholesterolel
dc.subject.keywordCardiovascular Diseaseel
dc.subject.keywordExerciseel
dc.description.abstracttranslatedCardiovascular diseases are the most common cause of death all over the world in the modern age and atherosclerosis nowadays tends to be an epidemic. The purpose of this study was to determine whether exercise affects some specific factors of atherosclerosis. The survey took place 150 men were divided into three groups of 50 people. The first consisted of people who did not exercise, the second comprised individuals who exercised occasionally and third persons who exercised regularly. All subjects gave blood in General Hospital of Sparta to export the biochemical tests of the same reactor and tested factors Creatine Kinase (CK), Lactate Dehydrogenase (LDH), Total Cholesterol (TC), High Density Lipoprotein (HDL), Low Density Lipoprotein (LDL) and Triglycerides. After all completed a questionnaire that included anthropometric characteristics (age, height, weight and occupation) to make a further check on these factors. The comparative study revealed that the factors Creatine Kinase (CK), Lactate Dehydrogenase (LDH), High Density Lipoprotein (HDL) and triglycerides do not differ significantly in the three categories of the variable "level of fitness." Contrast revealed that the " level sports ' impact significantly on the factors of atherosclerosis Total Cholesterol and Low Density Lipoprotein (LDL). Specifically that systemic exercised people tend to have lower Total Cholesterol (TC) and Low Density Lipoprotein (LDL) in relation to sedentary people. The results of this study confirm previous published works, respectively, supporting the positive effects of regular exercise on selected factors of atherosclerosis.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα