Αποθετήριο DSpace

Το DSpace είναι μια ψηφιακή υπηρεσία που συγκεντρώνει, διατηρεί και διανέμει ψηφιακό υλικό. Τα αποθετήρια αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την διατήρηση του κληροδοτήματος ενός οργανισμού, καθώς διευκολύνουν την ψηφιακή διατήρηση και την ακαδημαϊκή επικοινωνία.

Κοινότητες στο DSpace

Επιλέξτε κοινότητα για να πλοηγηθείτε στις συλλογές της.

Αναζήτηση στο DSpace

Πρόσφατες υποβολές

Αναζήτηση στο DSpace

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου

Discover

RSS Feeds