Show simple item record

Ανάλυση του μισθολογικού κόστους στους ΟΤΑ Α' Βαθμού. Μελέτη περίπτωσης Δήμου Κατερίνης

dc.contributor.advisorΚατρακυλίδης, Κωνσταντίνος
dc.contributor.authorΠαναγιωτίδης, Χαράλαμπος
dc.date.accessioned2017-05-08T10:14:45Z
dc.date.available2017-05-08T10:14:45Z
dc.date.issued2017-04-01
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/3257
dc.description.abstractΗ Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Οι αλλαγές που συντελέστηκαν με την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τα οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο Δήμος Κατερίνης δεν έμεινε ανεπηρέαστος από αυτές τις αλλαγές. Κατά την πενταετία 2011 – 2015 τα έσοδα του Δήμου μειώθηκαν κυρίως λόγω της μείωσης των κρατικών επιχορηγήσεων. Η μείωση των εσόδων του Δήμου επηρέασε και τις δαπάνες, οι οποίες υποχώρησαν σημαντικά. Η μείωση των δαπανών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό, στον περιορισμό της βασικότερης ανελαστικής δαπάνης που είναι η μισθοδοσία των υπαλλήλων. Η μείωση της μισθολογικής δαπάνης κατά 24% (2012), οφείλεται κυρίως στην εφαρμογή του Ν4024/2011, αλλά και στη συνταξιοδότηση αρκετών στελεχών του Δήμου. Το στελεχιακό δυναμικό του Δήμου μειώθηκε κατά τη χρονική περίοδο 2011-2015, στερώντας τον έμπειρο προσωπικό στην προσπάθειά αντιμετώπισης των αυξημένων αναγκών που προέκυψαν από τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες του «Καλλικράτη» και από τις ολοένα και μεγαλύτερες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας λόγω της οικονομικής κρίσης. Μέσα σε αυτούς τους δυσμενείς όρους, ο Δήμος θα πρέπει στο επόμενο χρονικό διάστημα να καλύψει τη μεγαλύτερη ζήτηση δημοτικών υπηρεσιών (κυρίως κοινωνικών και αναπτυξιακών) με λιγότερους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, επιδιώκοντας την επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού αποτελέσματος με τη μικρότερη δυνατή δαπάνη. Η επίτευξη υψηλότερων στόχων ως προς τα ίδια έσοδα, ο περιορισμός των δαπανών μέσα από την ορθολογικότερη αξιοποίηση των πόρων του Δήμου, η ποιοτική αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού, η οργάνωση και ο ανασχεδιασμός των υπηρεσιών, ο σωστός και έγκαιρος προγραμματισμός σε όλα τα επίπεδα, αποτελεί μονόδρομο, προκειμένου ο Δήμος Κατερίνης να πορευτεί προς το βασικό στρατηγικό στόχο, που δεν είναι άλλος από την επίτευξη της βιωσιμότητας του. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να επιδιώξει το σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού, δίκαιου και αποκεντρωμένου φορολογικού συστήματος, με βαρύτητα στους Ιδίους Πόρους, βρίσκοντας τη «χρυσή τομή» μεταξύ κρατικών επιχορηγήσεων και Ιδίων Εσόδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την βέλτιστη λειτουργία της.el
dc.format.extent92el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΤοπική αυτοδιοίκηση--Ελλάδαel
dc.subjectΔημόσια διοίκηση--Ελλάδαel
dc.subjectΠροϋπολογισμόςel
dc.subjectΜισθοίel
dc.titleΑνάλυση του μισθολογικού κόστους στους ΟΤΑ Α' Βαθμού. Μελέτη περίπτωσης Δήμου Κατερίνηςel
dc.title.alternativeEmployee renuneration analysis: case study of Katerini municipalityel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΚυρίτσης, Ιωάννης
dc.contributor.committeeΓλαβέλη, Νίκη
dc.contributor.departmentΤμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεωνel
dc.contributor.facultyΣχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημώνel
dc.contributor.masterΤοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκησηel
dc.subject.keywordΜισθολογικό κόστοςel
dc.subject.keywordΈσοδαel
dc.subject.keywordΈξοδαel
dc.subject.keywordΠροσωπικόel
dc.subject.keywordΑυτονομίαel
dc.description.abstracttranslatedThe Local Government in Greece must play a leading role in a constantly changing environment. The changes that came after the implementation of the “Kallikratis” programme and the consequences of the economic crisis have influenced the economics of the Local Authorities. The Municipality of Katerini has not remained unaffected by these changes. During the last five years 2011-2015, the revenues of the Municipality of Katerini have decreased, mainly because of the reduction of the government grants. The reduction of the revenues of the Municipality has affected its expenditure capacity, which have deteriorated considerably. This reduction is mainly due to the restriction of the main inelastic expenses, which are the wages of the employees. The reduction of the wage expenses by 24% in 2012 is mainly due to the implementation of the 4024/2011 law, as well as the retirement of many employees. The executive workforce of the Municipality has reduced during 2011-2015, depriving the department of experienced staff. This affected any efforts to deal successfully with the increased needs that arose by the “Kallikratis” law, as well as, by the many needs of the local society during the economic crisis. In these adverse conditions, the Municipality of Katerini must cover the increased demand in municipal services (mainly social and those aiming in development), with less human and economic resources, trying to reach better results with less expense. Reaching higher revenues, decreasing expenditure, by using the resources in a rational manner, upgrading the executive workforce, planning and redesigning the municipal services, organizing timely and properly at all levels, is a one-way path. Only this way will the Municipality of Katerini be able to head towards its primary strategic goal, which is no other than its sustainability. The Local Government in Greece must pursue the planning of a more effective, fair and decentralized taxation system, with an emphasis on own resources, trying to find the best proportion between that and Government funds, so as to gain the best function possible.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα