Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisorΤριανταφυλλοπούλου, Αθανασία
dc.contributor.authorΠαντερή, Αναστασία
dc.date.accessioned2017-09-14T07:20:41Z
dc.date.available2017-09-14T07:20:41Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/3596
dc.descriptionΜ.Δ.Ε. 11el
dc.description.abstractΗ άσκηση αρμοδιότητας αδειοδότησης και λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος αποτελεί υπόθεση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς αποτελούν ένα σημαντικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας. Πρόκειται λοιπόν, για ένα κλάδο ζωτικής σημασίας, καθώς στο σύνολο τους είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που στην Ελλάδα, η κατηγορία αυτή των επιχειρήσεων, αποτελεί τη "ραχοκοκαλιά" της ελληνικής οικονομίας και ως εκ τούτου ταυτίζεται με τη τοπική οικονομία, η προώθηση της οποίας αποτελεί αντικείμενο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην εργασία αυτή στο θεωρητικό μέρος θα γίνει αναφορά στην έννοια του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και στις για κάθε κατηγορία καταστήματος. Στη συνέχεια, επιχειρείται μια καταγραφή της νομοθεσίας, των κανονιστικών διατάξεων των δημοτικών αρχών και των κατευθύνσεων της κεντρικής διοίκησης σχετικά με τη λειτουργία τους, θα διερευνηθεί δε, η θέση της ελληνικής νομολογίας σχετικά με ζητήματα λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικών ενδιαφέροντος. Στο εμπειρικό μέρος της εργασίας θα παρουσιαστούν στατιστικά στοιχεία που αφορούν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. άδειες ιδρύσεως, γνωστοποιήσεις, σφραγίδες κ.τ.λ.) και παραδείγματα που αποτέλεσαν δημόσιο πρόβλημα στη τοπική κοινωνία, με πρωτογενή έρευνα που θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Μαλεβιζίου, αξιοποιώντας τη μέθοδο των συνεντεύξεων από αιρετούς, αλλά και ερωτηματολογίων προς υποψήφιους επιχειρηματίες στα οποία θα κληθούν να απαντήσουν οι κάτοικοι του Δήμου.el
dc.format.extentσελ. 115el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΔημόσια διοίκηση--Ελλάδαel
dc.subjectPublic administration--Greeceen
dc.subjectΔημόσιες επιχειρήσεις--Ελλάδαel
dc.subjectGovernment business enterprises--Greeceen
dc.subjectΔημόσιες επιχειρήσεις--Διοίκηση και οργάνωσηel
dc.titleΗ άσκηση αρμοδιότητας περί της λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος απο τη τοπική αυτοδιοίκηση: η περίπτωση του δήμου μαλεβιζίουel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.departmentΤμήμα Οικονομικών Επιστημώνel
dc.contributor.facultyΣχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικήςel
dc.contributor.masterΕπιχειρηματικότητα και Διακυβέρνησηel
dc.subject.keywordΚαταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντοςel
dc.subject.keywordΔιαδικασίεςel
dc.subject.keywordΤοπική αυτοδιοίκησηel
dc.description.abstracttranslatedExercise licensing jurisdiction and functioning of Sanitary Stores is a matter of local government. Of particular interest in the sanitary facilities, an an important sector of the Greek economy. It is therefore, an vital industry as a whole are small and medium enterprises in Greece, this group of companies, is the “backbone” of the Greek economy and therefore identified with the local economy, the promotion of which is the subject local government. In this work, the theoretical part will refer to the concept of store and sanitary premises for each category. Then attempt a record of legislation, regulations of the municipal authorities and the guidance of the central government on their operation will not investigate the position of the Greek law on operational issues of sanitary shops. The empirical part of the work will present statistics on the health stores (eg. Establishing licenses, notifications, seals etc.). And examples were public problem in the local community, with primary research to be held in Malevizi utilizing the interview process than elected, and questionnaires to prospective entrepreneurs that replying to the inhabitants of the municipality.el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Εκτός από όπου επισημαίνεται κάτι διαφορετικό, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα