Εμφάνιση απλής εγγραφής

Διαβούλευση και επιχειρησιακός σχεδιασμός

dc.contributor.advisorΓεωργόπουλος, Νικόλαος
dc.contributor.authorΜπουρτσουκλή, Μαρία
dc.date.accessioned2018-03-01T08:15:17Z
dc.date.available2018-03-01T08:15:17Z
dc.date.issued2017-05-10
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/3902
dc.description.abstractΣτην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται ο ρόλος της διαβούλευσης κατά τη σύνταξη του Επιχειρησιακού προγράμματος ενός Δήμου. Αρχικά παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού και της διαβούλευσης. Κατόπιν γίνεται ενδεικτική αναφορά σε ευρωπαϊκά παραδείγματα διαβούλευσης (Ηνωμένο Βασίλειο, Σκωτία, Γαλλία) και ανάδεικη των δυνατών τους σημείων ως εφαλτήριο για αντίστοιχη εφαρμογή τους στην Ελλάδα. Στη συνέχεια μέσω δομημένου ερωτηματολογίου που απευθύνεται στους ΟΤΑ γίνεται έρευνα για τις μεθόδους, τα αποτελέσματα και τη συνεισφορά της Διαβούλευσης στο τελικό κείμενο των Επιχειρησιακών προγραμμάτων στους Δήμους. Από τα πρωτογενή στοιχεία που συλλέχθηκαν από 45 Δήμους που πληθυσμιακά ανήκουν σε όλες τις κατηγορίες και γεωγραφικά σε όλη την Ελλάδα, αποτυπώνεται η μικρή συμμετοχή ττόσο των πολιτών όσο και θεσμοθετημένων φορέων στη Διαβούλευση, η τυπκή πολλές φορές εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών από τις υπηρεσίες, χωρίς καταγραφή των αποτελεσμάτων στις διαδικασίες διαβούλευσης. Ενθαρρυντικό σημείο αποτελεί ο εντοπισμός Δήμων όπου ακολουθώντας καινοτόμες για την Ελλάδα, μεθόδους χρησιμοποιώντας τεχνολογικές δυνατότητες και κυρίως έχοντας ισχυρή θέληση να προσεγγίσουν για 'να ακούσουν' τους πολίτες, η διαβούλευση αποκτά πραγματικό νόημα, εμπλουτίζει τον αναπτυξιακό σχεδιασμόμτης πόλης, αξιοποιώντας τη συλλογική ευφυϊα της τοπικής κοινωνίας.el
dc.format.extent76el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΤοπική αυτοδιοίκηση--Ελλάδαel
dc.subjectΣτρατηγικός σχεδιασμόςel
dc.subjectΔημόσια διοίκηση--Ελλάδαel
dc.titleΔιαβούλευση και επιχειρησιακός σχεδιασμόςel
dc.title.alternativeConsultation and Operational Planningel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΓεωργακέλλος, Δημήτριος
dc.contributor.committeeΑγαπητού, Χρύσα
dc.contributor.departmentΤμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεωνel
dc.contributor.facultyΣχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημώνel
dc.contributor.masterΤοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκησηel
dc.subject.keywordΔιαβούλευσηel
dc.subject.keywordΕπιχειρησιακός σχεδιασμόςel
dc.subject.keywordΟργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησηςel
dc.description.abstracttranslatedThis thesis examines the role of the Consultation in the drafting of the Operational Program of a Municipality. Initially, the institutional framework of business planning and consultation is presented. Then, European examples of consultation (United Kingdom, Scotland, France) and an indication of their potential points as a springboard for their respective implementation in Greece is made. Then, through a structured questionnaire addressed to the Local Authorities, a survey of the methods, results and contribution of the Consultation in the final text of the Operational Program of the Municipalities is made. From the primary data gathered from 45 Municipalities that belong to all population categories and geographically throughout Greece, it is reflected the low participation of both citizens and institutionalized bodies in the Consultation, the typical many times applying of the required procedures by the services, without tracing the results of the consultation process. However there are encouraging examples of Municipalities that implement innovative methods, using technological capabilities and, above all, having a strong desire to reach out to 'listen' to citizens, achieve the consultation gets real meaning, enriches the city's developmental design, utilizing collective intelligence of the local community.el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Εκτός από όπου επισημαίνεται κάτι διαφορετικό, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα