Εμφάνιση απλής εγγραφής

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ-μεΑ) ως μονάδες άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής στην τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα της κρίσης.

dc.contributor.advisorΒενιέρης, Δημήτρης
dc.contributor.authorΓιαννάκης, Ευστράτιος
dc.date.accessioned2018-03-26T13:05:02Z
dc.date.available2018-03-26T13:05:02Z
dc.date.issued2017-06-10
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/3970
dc.description.abstractΣκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-μεΑ) ως μονάδες άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα της κρίσης. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη: το θεωρητικό και το ερευνητικό. Αρχικά στο θεωρητικό μέρος της εργασίας γίνεται αναφορά στα παιδιά με αναπηρίες, παρουσιάζεται ο εννοιολογικός προσδιορισμός της αναπηρίας και τα σύγχρονα θεωρητικά πλαίσια της αναπηρίας. Ακόμα, αναφέρεται ο ορισμός της κοινωνικής πολιτικής του κράτους ευημερίας, καθώς και οι τρόποι και τομείς υλοποίησης της κατάρτισης και τελικά της απασχόλησης των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Επίσης, αποτυπώνεται η ελληνική πραγματικότητα καθώς και οι προτάσεις υλοποίησης αντίστοιχων δομών στην Ελλάδα. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρίες, όπου παρουσιάζεται η διοικητική δομή των Κ.Δ.Α.Π., το ιστορικό δημιουργίας τους, η λειτουργία των Κ.Δ.Α.Π. στην Ελλάδα, τα προβλήματα λειτουργίας και αναφέρεται η περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιρλανδίας. Το δεύτερο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει τη διενέργεια έρευνας με στόχο να διερευνηθεί η λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-μεΑ) ως μονάδες άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το ερωτηματολόγιο επιλέχτηκε ως εργαλείο συλλογής των δεδομένων της ποσοτικής έρευνας, ενώ για την ολοκλήρωση της έρευνας πραγματοποιήθηκε και ποιοτική συλλογή δεδομένων με τη χρήση συνέντευξης. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-μεΑ) ως μονάδες άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής στην τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα της κρίσης.el
dc.format.extent78el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΤοπική αυτοδιοίκηση--Ελλάδαel
dc.subjectΚοινωνική πολιτική--Ελλάδαel
dc.subjectΚράτος πρόνοιαςel
dc.subjectΟικονομική κρίση--Ελλάδαel
dc.titleΤα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ-μεΑ) ως μονάδες άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής στην τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα της κρίσης.el
dc.title.alternativeThe Creative Occupation Centers for children with disabilities as units for implementing local government’s Social Policy in Greece during economic crisis.el
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΠλυμάκης, Σήφης
dc.contributor.committeeΡάλλης, Γκέκας
dc.contributor.departmentΤμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεωνel
dc.contributor.facultyΣχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημώνel
dc.contributor.masterΤοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκησηel
dc.subject.keywordΚΔΑΠel
dc.subject.keywordΔομέςel
dc.subject.keywordΚράτος ευημερίαςel
dc.subject.keywordΤοπική κοινωνίαel
dc.subject.keywordΕλληνική πραγματικότηταel
dc.description.abstracttranslatedThe aim of this paper is to investigate the operation of Centers for the Creative Employment of Children with Disabilities as social policy exercise units in the local government in Greece of the crisis. The thesis is divided into two parts: the theoretical and the research. Initially the theoretical part of the work refers to children with disabilities, the concept of disability and modern disability visas is presented. It also mentions the definition of the welfare state's social policy as well as the ways and means of implementing the education and employment of people with disabilities. Also, the Greek reality is reflected, as well as the proposals for the implementation of corresponding structures in Greece. Then reference is made to the centers of creative employment of children with disabilities, where the administrative structure of the KDAP is presented, their historical creation, the operation of the KDAPs. In Greece, the operating problems are reported in the case of Great Britain and Ireland. The second part of the work involves conducting research aimed at investigating the functioning of Centers for the Creative Employment of Children with Disabilities as social policy training units in local government. The questionnaire was chosen as a collection tool for quantitative research data, and for the completion of the survey, a qualitative data collection was conducted using the dialogue. The resulting conclusions are particularly important for the operation of Centers for the Creative Employment of Children with Disabilities as units of social policy exercise in the local government in Greece of the crisis.el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Εκτός από όπου επισημαίνεται κάτι διαφορετικό, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα