Show simple item record

Στοχευμένες Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας με έμφαση την ανάπτυξη Συναισθηματικής Οργάνωσης και Κοινωνικών Δεξιοτήτων σε μαθητή με αυτισμό

dc.contributor.advisorΔροσινού-Κορέα, Μαρία
dc.contributor.authorΔαρσακλή, Κωνσταντίνα
dc.date.accessioned2018-05-30T10:53:44Z
dc.date.available2018-05-30T10:53:44Z
dc.date.issued2016-05-31
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/4255
dc.description.abstractΗ παρούσα έρευνα στοχεύει στη διδασκαλία των Κοινωνικών Δεξιοτήτων με έμφαση τον τομέα της Συναισθηματικής Οργάνωσης σε παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Η έρευνα διεξάγεται στο επιστημονικό πεδίο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) με την εφαρμογή ενός Στοχευμένου, Ατομικού, Δομημένου, Ενταξιακού Προγράμματος Παρέμβασης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΑΔΕΠΕΑΕ) (Δροσινού, 2014). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην παρούσα μελέτη είναι μεικτή, καθώς χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία συλλογής τόσο ποιοτικών όσο και ποσοτικών δεδομένων, ενώ διατυπώθηκαν και τρεις ερευνητικές υποθέσεις. Τον πυρήνα της ομάδας στόχου αποτέλεσε ένα αγόρι με αυτισμό ηλικίας 6 ετών, καθώς και οι ενήλικες (θεραπευτές και ειδικοί παιδαγωγοί), οι οποίοι έρχονται σε επαφή μαζί του. Η συλλογή των ποιοτικών δεδομένων έγινε μέσω της Μεθοδολογίας της Παρατήρησης (Άτυπη Παιδαγωγική Αξιολόγηση με τις Λίστες Ελέγχου Βασικών Δεξιοτήτων), της Μεθοδολογίας της Παρέμβασης (Έντυπο Διδακτικής Αλληλεπίδρασης) και της Ειδικής Διδακτικής (συνεντεύξεις). Η διάρκεια της συμμετοχικής παρατήρησης ήταν 120 ώρες στο Κέντρο Ημέρας Παιδιών και Εφήβων με Αυτισμό Ν. Μεσσηνίας. Επιπλέον, τα ποσοτικά δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω της διάθεσης ενός σύντομου ερωτηματολογίου σε όλους τους ενήλικες (6 άτομα), οι οποίοι εμπλέκονται με τον μαθητή της μελέτης περίπτωσης, αλλά και με τη χορήγηση πέντε Κοινωνικών Ιστοριών στο παιδί με αυτισμό. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η πρώτη και η τρίτη ερευνητική υπόθεση επαληθεύονται πλήρως, ενώ η δεύτερη επαληθεύεται μερικώς.el
dc.format.extent131 σελ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΔιαταραχές αυτιστικού φάσματος στα παιδιά -- Ελλάδα -- Περιπτωσιολογικές μελέτεςel
dc.subjectΑυτιστικά παιδιά – Εκπαίδευση -- Περιπτωσιολογικές μελέτεςel
dc.subjectΚοινωνικές δεξιότητες στα παιδιά – Μελέτη και διδασκαλία -- Περιπτωσιολογικές μελέτεςel
dc.subjectΣυναισθηματική νοημοσύνη – Μελέτη και διδασκαλία -- Περιπτωσιολογικές μελέτεςel
dc.subjectΑυτιστικά παιδιά -- Συμπεριφορά, Τροποποίηση της -- Περιπτωσιολογικές μελέτεςel
dc.titleΣτοχευμένες Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας με έμφαση την ανάπτυξη Συναισθηματικής Οργάνωσης και Κοινωνικών Δεξιοτήτων σε μαθητή με αυτισμόel
dc.title.alternativeMirate attività di apprendimento di preparazione concentrandosi sullo sviluppo di gestione emotiva e abilità sociali per uno studente con autismoel
dc.title.alternativeTargeted Learning Readiness Activities for autism focusing in the Emotional Management and Social Skills. Case studyel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΣυνοδινού, Κλαίρη
dc.contributor.departmentΤμήμα Φιλολογίαςel
dc.contributor.facultyΣχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδώνel
dc.contributor.masterΑνάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση για την διαχείριση προβλημάτων σε μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και στις οικογένειές τουςel
dc.subject.keywordΚοινωνικές δεξιότητεςel
dc.subject.keywordΣυναισθηματική οργάνωσηel
dc.subject.keywordΔιαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)el
dc.description.abstracttranslatedThis research focuses on Social Skills and Emotional Management emphasizing in the field of teaching Children with Autism Spectrum Disorders (ASD). The teaching of Special Education and Training is coded by a Targeted, Individual, Structured, Integrated Program for Pupils with Special Educational Needs (TISIPfPSEN). The methodology followed in this study is mixed, and used tools for collecting both the qualitative and the quantitative data, and three research hypotheses were formulated. The core targeted group was a boy with autism aged 6 years old and adults (therapists and teachers) who come into contact with him. The collection of the qualitative data was made through Observation Methodology (Informal Pedagogical Assessment by Checklists Basic Skills), Methodology of Intervention (Form for Teaching Interaction) and Special Teaching (interviews). The duration of this observation was 120 hours in the Day Center for Children and Adolescents with Autism in Messinia. In addition, the quantitative data were collected through the provision of a short questionnaire to all adults (6 persons), who are involved with the student of the case study, but also by grant five Social Stories to the child with autism. The results showed that the first and the third researched question were fully confirmed and the second was partially confirmed.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα