Show simple item record

Αναδιοργάνωση ΟΑΕΔ – αναβάθμιση υπηρεσιών και ενδυνάμωση θεσμικού ρόλου στην αγορά εργασίας (2012 -2018)

dc.contributor.advisorΒανδώρος, Σωτήριος
dc.contributor.authorΡισκάση, Μαρία
dc.date.accessioned2020-01-09T11:39:54Z
dc.date.available2020-01-09T11:39:54Z
dc.date.issued2019-10-21
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/5420
dc.description.abstractΗ ολοένα και ανοδική τάση της ανεργίας, συνδυαστικά με την προκύπτουσα ανάγκη του εκσυγχρονισμού και της μετεξέλιξης που χαρακτηρίζει κάθε σύγχρονο Δημόσιο Φορέα Απασχόλησης, αποτέλεσαν τα απαραίτητα κίνητρα για τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), ώστε να οδηγηθεί στην υιοθέτηση συγκεκριμένου σχεδίου Αναδιοργάνωσης (2012 έως σήμερα), γνωστό με τον όρο re - engineering, μέσα από την εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων, χρησιμοποιημένου ευρέως τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το σχέδιο αναδιοργάνωσης του ΟΑΕΔ στοχεύει αρχικά στη βελτίωση της σχέσης του Οργανισμού με τον πληθυσμό εξυπηρέτησης του, ανέργους αλλά και επιχειρήσεις. Δευτερευόντως, στόχο του αποτελεί η παροχή βέλτιστων υπηρεσιών και η αναβάθμιση του θεσμικού του ρόλου στη λειτουργία της αγοράς εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο του παρόντος πονήματος αποτελεί η διαπίστωση της επίδρασης της πρακτικής της αναδιοργάνωσης που έχει λάβει χώρα στην λειτουργία του ΟΑΕΔ και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του στο κοινό που απευθύνεται σε αυτόν αλλά και επιπλέον, στην αντίληψη που έχουν οι υπάλληλοι του Οργανισμού για την εφαρμογή των πρακτικών της αναδιοργάνωσης έως σήμερα. Για τον σκοπό αυτό έλαβε χώρα η σύνταξη δύο ερωτηματολογίων, τα οποία και διανεμήθηκαν σε υπαλλήλους των ΚΠΑ2 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής του ΟΑΕΔ, και στο κοινό το οποίο συνεργάζεται με τα παραπάνω ΚΠΑ2. Σύμφωνα με τις απαντήσεις τους, διαπιστώθηκε πως η αναδιοργάνωση θεωρείται από τους εργαζόμενους - υπαλλήλους του ΟΑΕΔ ότι έχει διευκολύνει το επίπεδο εργασίας συγκριτικά με το παρελθόν αλλά χρειάζονται μερικές ακόμα βελτιώσεις. Από την πλευρά, των συναλλασσόμενων προκύπτει μία θετική αντίληψη για ένα Δημόσιο Οργανισμό που ικανοποιεί τις ανάγκες του πολίτη με σύγχρονες μεθόδους και ακολουθεί τις εξελίξεις της εποχής. Κυρίως όμως αυτό αναφέρεται στην ικανοποίηση των συναλλασσόμενων για κοινωνικές παροχές και την χρησιμοποίηση της τεχνολογίας στις συναλλαγές τους και σε μικρότερο βαθμό για σύζευξη αγοράς και εργασίας, δηλαδή για εύρεση εργασίας.el
dc.format.extent52el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΔημόσια διοίκηση--Ελλάδαel
dc.subjectΜεταρρύθμισηel
dc.subjectΔιοίκηση και οργάνωση προσωπικούel
dc.titleΑναδιοργάνωση ΟΑΕΔ – αναβάθμιση υπηρεσιών και ενδυνάμωση θεσμικού ρόλου στην αγορά εργασίας (2012 -2018)el
dc.title.alternativeOAED reorganization - service upgrade and strengthening institutional role in labor market (2012- 2018)el
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΛαλαγιάννη, Βασιλική
dc.contributor.committeeΠλυμάκης, Σήφης
dc.contributor.departmentΤμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεωνel
dc.contributor.facultyΣχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημώνel
dc.contributor.masterΔιακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικέςel
dc.subject.keywordΣτρατηγικός σχεδιασμόςel
dc.subject.keywordΔημόσια διοίκησηel
dc.subject.keywordΟΑΕΔel
dc.subject.keywordΑναδιοργάνωσηel
dc.subject.keywordΑποδοτικότηταel
dc.description.abstracttranslatedThe ever-increasing trend of unemployment, coupled with the emerging need for modernization and transformation that characterizes every modern Public Employment Agency, have been the necessary incentives for the Employment Agency (OAED) to lead the targeted workforce (2012 to date), known as re - engineering, through the implementation of specific actions, widely used in both developed and developing countries. The OAED reorganization plan initially aims to improve the Agency's relationship with its serving population, both unemployed and businesses. Secondly, it aims to provide the best services and to upgrade its institutional role in the functioning of the labor market. More specifically, the purpose of this essay is to determine the impact of the reorganization practice that has taken place on the operation of OAED and the quality of its services to the public addressed to it and, moreover, to the perception of the Agency's staff about the implementation of reorganization practices to date. To this end, two questionnaires were distributed, which were distributed to officials of the OAED's Attica Regional Directorate2, and to the public working with the aforementioned KPA2. According to their responses, it was found that reorganization is considered by OAED employees to have facilitated the level of work compared to the past, but some further improvements are needed. On the part of business people, there is a positive perception of a Public Organization that satisfies the needs of the citizen with modern methods and follows the developments of the time.But most of all, this refers to the satisfaction of businessmen with social benefits and the use of technology in their transactions and to a lesser extent for market and labor coupling, that is, for finding employment.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα