Show simple item record

Η αξιολόγηση του οικονομικού αντίκτυπου του Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών 2009

dc.contributor.advisorΓεωργιάδης, Κωνσταντίνος
dc.contributor.advisorΑυγερινού, Βασιλική
dc.contributor.advisorΚωνσταντινάκος, Παντελής
dc.contributor.authorΜαργαρίτη, Αικατερίνη
dc.date.accessioned2013-11-11T11:52:15Z
dc.date.available2013-11-11T11:52:15Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/807
dc.description.abstractΟ 27ος Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών 2009, διοργανώθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2009, από τον ΣΕΓΑΣ και την Οργανωτική Επιτροπή. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εξετάσει τον Οικονομικό Αντίκτυπο που πιθανόν δημιουργήθηκε λόγω του γεγονότος στην πόλη. Ο Οικονομικός Αντίκτυπος ορίζεται ως η καθαρή αλλαγή στην τοπική οικονομία που μπορεί να αποδοθεί άμεσα στην διοργάνωση του συγκεκριμένου γεγονότος Turco και Kelsey (1992) και ο οποίος περιλαμβάνει τον υπολογισμό των πρόσθετων δαπανών από εξωτερικές πηγές, που παράγονται στην τοπική οικονομία ως αποτέλεσμα του γεγονότος. Με βάση την πρωτογενή έρευνα, που χρησιμοποιεί η μεθοδολογία του LIRC (2002), συμπληρώθηκαν 798 ερωτηματολόγια σε τρεις διαδοχικές ημέρες (την ημέρα διεξαγωγής του γεγονότος και δύο ημέρες πριν από αυτό στην έκθεση ATHENS CLASSIC MARATHON) από διαφορετικούς τύπους επισκεπτών: δρομείς, αποστολές αθλητών, θεατές, ΜΜΕ, χορηγοί, αποστολές συνέδρων και εθελοντές. Ο οργανωτικός προϋπολογισμός χρηματοδοτείται από κυβερνητικές επιδοτήσεις, χορηγίες και συμμετοχές αθλητών. Το μέρος των οργανωτικών δαπανών που προέρχεται από εξωτερικές πηγές και εισέρχεται στην τοπική οικονομία προστίθεται στον οικονομικό αντίκτυπο. Στην συγκεκριμένη λοιπόν μελέτη, υπολογίζονται αν από το ποσό των 200.000€ τα οποία εισέρρευσαν στην πόλη μέσω των συμμετοχών των μη ντόπιων δρομέων, αφαιρέσεις το ποσό των 90.000€, το οποίο διέφυγε από την πόλη μέσω των χρηματικών επάθλων των δρομέων του Εξωτερικού και των εξόδων πρόσκλησης και φιλοξενίας αθλητών υψηλού επιπέδου. Συνεπώς, οι Οργανωτικές Δαπάνες από εξωτερικές πηγές, ανέρχονται στα 110.000€. Χωρίς να υπολογίσουμε τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας πολλαπλασιαστή, καθώς, σύμφωνα με ερευνητές όπως ο Hunter (1988), ο Matheson (2004), η Kasimati (2003) και οι Gratton, Shibli και Coleman, (2006), υποστηρίζουν ότι ο Πολλαπλασιαστής είναι μια ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη μονάδα μέτρησης, η συνολική οικονομική συμβολή, ήταν 3.176.448,83€. Αυτό το ποσό ουσιαστικά αποτελεί τον Άμεσο Οικονομικό Αντίκτυπο του Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών 2009 στον οποίο και επιλέγεται μεθοδολογικώς να σταματήσει η έρευνα, διότι με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η αξιοπιστία των πρωτογενών αποτελεσμάτων της έρευνας.el
dc.format.extent89 σελ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΑθλητικές εκδηλώσεις -- Οικονομικές απόψειςel
dc.titleΗ αξιολόγηση του οικονομικού αντίκτυπου του Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών 2009el
dc.title.alternativeThe economic impact of the 2009 Athens Classic Marathonel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.departmentΤμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμούel
dc.contributor.facultyΣχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωήςel
dc.contributor.masterΟργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεωνel
dc.subject.keywordΟργανωτική δαπάνηel
dc.subject.keywordΠολλαπλασιαστήςel
dc.subject.keywordΕμπορική στέγηel
dc.subject.keywordΜη εμπορική στέγηel
dc.subject.keywordΚλασικός μαραθώνιος Αθήναςel
dc.description.abstracttranslatedThe 27th Athens Classic Marathon of 2009 was held on 8th November 2009, by SEGAS and Organizational Committee. The purpose of this study is to examine the economic impact, that possibly created due to this particular event in the city. Economic impact is defined as the net change in the local economy which can be directly attributable to the staging of a particular event (Turco & Kelsey, 1992) and involves estimating the additional expenditure from outside sources, generated in the local economy as the result of the event. Based on primary research, which uses the LIRC methology (2002), 798 self-completion questionnaires were collected on three consecutive days (the day that the event was hold, and two days before it, in the exhibition ATHENS CLASSIC MARATHON) by different types of visitors; competitors, athletes delegates, spectators, media, sponsors, conference participants and volunteers. The organizational budget is funded by government subsidies, sponsorships and registration fees. The portion of organizational spend originating from outside sources and spent in the local economy is added to economy impact. In this specific study, the expenditure is calculated if from 200.000,00€ which flown in the city as registration fees of foreign athletes, deduct the amount of 90.000,00 € which evaded from city through the prizes of foreign athletes and the cost of inviting and hosting top athletes. Therefore the organizational expenditure from the external resources rises to 110.000,00€. Without accounting the results using the multiplier effect, taking under consideration researchers as Hunter (1988), Matheson (2004), Kasimati (2003) and Gratton, Shibli and Coleman (2006) who claim that multiplier is a measuring unit strongly controversial, the total economic contribution, was 3.176.448,83€. That amount forms eventual the Direct Economic Impact of 2009 Athens Classic Marathon, in which methological choosed to stop the research because that way the reliability of primary research’s results is being secured.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα