Show simple item record

dc.contributor.advisorΔασκαλοπούλου, Ειρήνη
dc.contributor.authorΖιώγας, Ηλίας
dc.date.accessioned2013-11-14T12:07:26Z
dc.date.available2013-11-14T12:07:26Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/899
dc.descriptionΜ.Δ.Ε. 166
dc.description.abstractΣκοπός της παρούσας Διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει εάν οι χώρες όπου οι Γ.Ι ενεργούν ως μηχανισμός ελέγχου της εισόδου στο σύστημα υγείας παρουσιάζουν καλύτερα αποτελέσματα στον έλεγχο των δαπανών τους. Ο τρόπος με τον οποίο οι συγκεκριμένες χώρες επιτυγχάνουν το στόχο επίσης αναλύεται. Τέλος, εξετάζεται η περίπτωση εισαγωγής στο ελληνικό σύστημα υγείας ενός συστήματος με περιορισμό των ασφαλισμένων στην ελεύθερη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, μέσω των Γ.Ι. Από την ανασκόπηση της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας και την ανάλυση των δεδομένων του ΟΟΣΑ διαπιστώνεται ότι πράγματι ένα σύστημα στο οποίο οι Γ.Ι ενεργούν ως gatekeepers (φύλακες) οδηγεί σε χαμηλότερες δαπάνες υγείας. Η παροχή υπηρεσιών υγείας γίνεται πιο οικονομικά όταν παρέχεται στον χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας από τους Γ.Ι. Σε ένα gatekeeping σύστημα υγείας, η επίδραση στην εξοικονόμηση πόρων προέρχεται από την περιορισμό της προκλητής ζήτησης, ως αποτέλεσμα της μείωσης της ασυμμετρίας στην πληροφόρηση και του ηθικού κινδύνου. Το υπάρχον σύστημα της ελεύθερης πρόσβασης στην Ελλάδα σε συνδυασμό με το υγειονομικό περιβάλλον, με κύρια χαρακτηριστικά τον ιατρικό υπερπληθωρισμό, τον οργανωτικό κατακερματισμό μεταξύ των επιπέδων περίθαλψης και την χρηματοδοτική διάσπαση, διαπιστώθηκε ότι οδηγεί στο φαινόμενο της προκλητής ζήτησης υπηρεσιών. Το αποτέλεσμα είναι η Ελλάδα να έχει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης των δαπανών υγείας μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών. Οι δαπάνες για δευτεροβάθμιες υπηρεσίες, ακριβές διαγνωστικές εξετάσεις και η φαρμακευτική δαπάνη είναι από τις υψηλότερες στις χώρες του ΟΟΣΑ. Η προκλητή ζήτηση υπηρεσιών υγείας αποδείχθηκε ότι δεν μπορεί να διορθωθεί με οριακές παρεμβάσεις και χρειάζεται δραστική μεταβολή σε βασικά στοιχεία της λειτουργίας, με την εισαγωγή φραγμών στην πρόσβαση. Για να διατηρηθεί η ισότητα υπό συνθήκες πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης απαιτείται μια μείωση των βαθμών ελευθερίας των ασφαλισμένων, με βάση τους Γ.Ι. Από τα στοιχεία που υπάρχουν συμπεραίνεται ότι η αλλαγή σε ένα σύστημα υγείας όπου οι Γ.Ι θα έχουν ρόλο φύλακα είναι μια επιλογή που μπορεί να μειώσει το συνολικό κόστος υγείας στην Ελλάδα. Αυτή η επιλογή είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για τον έλεγχο των δαπανών καθώς το υγειονομικό περιβάλλον στο οποίο λαμβάνει χώρα ένα gatekeeping σύστημα είναι σημαντικός παράγοντας για την αποτελεσματικότητά του.el
dc.format.extent130 σελ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΔημόσια υγείαel
dc.titleΟ ρόλος των γενικών γιατρών στον έλεγχο των δαπανών υγείας, σε υγειονομικά συστήματα με περιορισμό στην πρόσβαση. Η περίπτωση της Ελλάδαςel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.departmentΤμήμα Οικονομικών Επιστημώνel
dc.contributor.facultyΣχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίαςel
dc.contributor.masterΟργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεωνel
dc.subject.keywordΥγείαel
dc.subject.keywordΔαπάνεςel
dc.subject.keywordΙατροίel
dc.subject.keywordΥγειονομικά συστήματαel
dc.subject.keywordΕλλάδαel
dc.subject.keywordΑσθενείςel
dc.description.abstracttranslatedThe purpose of the present Master Thesis (MSc) is to investigate whether countries where the G.Ps act as a mechanism of controlling access into the healthcare system have shown better results in the effective management and control of their expenses. Also, the way these countries achieve the latter goal is analyzed. Finally, we consider the case of introducing into the Greek national health system a set of parameters that would ultimately lead to limiting the members with free access to health services through the vital contribution of General Practitioners. Through an extensive review of both international and Greek literature and the analysis of relevant OECD data, the present MSc Thesis asserts that a system in which G.Ps act as gatekeepers can actually lead to lower healthcare costs. Health care services are delivered more effectively, in economic terms, when GPs are responsible for providing the necessary primary care services. In a gatekeeping healthcare system, resource saving effects result from the reduction of induced demand, the latter being the subsequent outcome of reductions in information asymmetry and moral hazard. The prevailing system of open access in Greece in conjunction with the wider health environment, characterized by hyperinflation in medical staff, and the organizational fragmentation between the different levels of care and their corresponding financial divisions, was found to lead to the phenomenon of the so- called induced demand on health- care services. As a result, Greece manifests today one of the highest rates of growth in health expenses, among all developed countries. Spending on secondary services, pricey diagnostic tests plus high pharmaceutical costs are among the highest in the OECD countries. It has been shown that the induced demand for health care services cannot be deterred through scant interventions except for in the case where a drastic change in key structural elements of the system is introduced, and more specifically the case of introducing barriers to access. Nevertheless, maintaining the principle of parity under full insurance coverage, presupposes a reduction of the insured persons’ degrees of freedom under G.P surveillance. Overall, the analysis undertaken here suggests that switching to a health care system where G.Ps undertake a gatekeeping role, is a change that can reduce overall health costs in Greece. This change however is a necessary but not sufficient condition for maintaining control over costs as the health environment in which a gatekeeping parameter system is introduced constitutes a crucial factor for its effectiveness.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα