Now showing items 1-20 of 42

  • ArgDF: Arguments on the Semantic Web 

   Γιάου, Ευαγγελία (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2013-04)
   Οι εφαρμογές του διαδικτύου περνάνε σε νέα διάσταση ως αποτέλεσμα των υψηλότερων απαιτήσεων που επέφερε η ραγδαία αύξηση του κοινού τους. Η πληροφορία πλέον αποκτά νόημα με αποτέλεσμα να γίνεται αποδοτικότερα και ταχύτερα ...
  • Cognitive Radio Security 

   Ντρούλια, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2013-02)
  • Construction of a front_end compiler for vector languages 

   Βρουστούρης, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2012)
   Vector languages such as MATLAB have become popular for many years in prototyping algorithms in various domains. Many of these applications whose subtasks have diverse execution requirements, often employ distributed, ...
  • Methods of virtual object manipulation 

   Σκιαδάς, Νίκος (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2011)
   Σε πολλά παραδείγματα διάδρασης ανθρώπου – υπολογιστή, η επικοινωνία με το σύστημα περιλαμβάνει απ’ ευθείας διαχείριση εικονικών αντιστοίχων πραγματικών (φυσικών) αντικειμένων. Καθώς τα υπολογιστικά συστήματα εξελίσσονται ...
  • Social networking, web 2.0 and the semantic web 

   Λούμπας, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2011-11)
   Στην σύγχρονη εποχή το Internet και οι υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web) έχουν ξεφύγει από τις καθαρά ακαδημαϊκές ή επιχειρηματικές χρήσεις και έχουν ενσωματωθεί στην καθημερινή ζωή με το πλήθος των δυνατοτήτων ...
  • Web 2.0 and social computing 

   Βασιλείου, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2011-11)
   Η εξέλιξη του διαδικτύου έφερε σταδιακά μεγάλες αλλαγές. Αρχικά το μονόπλευρο web 1.0 μετά το web 2.0 όπου εδώ ο χρήστης αποκτά πολλαπλούς ρόλους δεν είναι απλά θεατής αλλά παρεμβαίνει και ο ίδιος και τώρα το web 3.0 ...
  • Αλγόριθμοι κατασκευής ημιομάδων με συγκεκριμένες ιδιότητες 

   Σπυρόπουλος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2013-02)
   Η εργασία αυτή έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός (μη αναδρομικού) αλγόριθμου, που να κατασκευάζει όλες τις δυνατές ημιομάδες με n-στοιχεία και στις οποίες να μπορούμε [θέτοντας κατάλληλα «φίλτρα»] να προσδώσουμε διάφορες ...
  • Ανάλυση και οπτικοποίηση υψηλού επιπέδου ενδιάμεσης αναπαράστασης γλώσσας C εκφρασμένης σε XML μέσω της τεχνολογίας Document Object Model (DOM) 

   Λέζος, Χρηστάκης (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2012-02)
   Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται ένα εργαλείο ανάγνωσης , ανάλυσης και οπτικοποίησης XML δεδομένων μιας υψηλού επιπέδου ενδιάμεσης αναπαράστασης (High-level Intermediate Representation, HIR) για τη γλώσσα προγραμματισμού C. ...
  • Ανάπτυξη και ποιοτικά χαρακτηριστικά εφαρμογών στο υπολογιστικό νέφος 

   Γάσπαρη, Μιχαέλα - Χριστίνα; Λάζαρη, Ευγενία (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2012-11)
   Στη διπλωματική αυτή εργασία γίνεται μία επισκόπηση ζητημάτων που αφορούν το υπολογιστικό νέφος. Αρχικά εξετάζονται οι βασικές έννοιες και δομές, δηλαδή η αρχιτεκτονική του, τα μοντέλα εφαρμογών και υπηρεσιών και παρουσιάζονται ...
  • Ανασκόπηση μεθόδων αξιολόγησης ευχρηστίας διεπαφών κινητών συσκευών 

   Διαμαντόπουλος, Χαράλαμπος (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2013-01)
   Σήμερα, η επιστήμη της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή δεν επικεντρώνεται μόνο στις διεπαφές αλληλεπίδρασης προσωπικού υπολογιστή και ανθρώπου, αλλά επεκτείνεται και σε άλλες συσκευές, όπως τα κινητά τηλέφωνα, τους ...
  • Απλοποίηση τριγωνικών μοντέλων στην GPU 

   Παπαγεωργίου, Αλέξανδρος (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2012-02)
   Τα μοντέλα που αναπαριστούν τρισδιάστατα αντικείμενα, κυρίως με την μορφή των τριγωνικών πλεγμάτων, χρησιμοποιούνται σε πάρα πολλές εφαρμογές στα γραφικά υπο- λογιστών. Οι τρόποι παραγωγής τέτοιων μοντέλων επιτρέπουν τη ...
  • Αρχιτεκτονικές και σχεδιασμός για το μελλοντικό διαδίκτυο 

   Τσιλιβίτης, Διονύσης (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2013-04)
   Στην παρούσα εργασία μελετώνται μερικές περιοχές έρευνας πάνω στις αρχιτεκτονικές του μελλοντικού Διαδικτύου. Πιο συγκεκριμένα προσδιορίζονται οι θεμελιώδεις περιορισμοί του Διαδικτύου καθώς και οι προκλήσεις και οι ...
  • Γεωμετρικά επικαλύπτοντα γραφήματα 

   Σελίμης, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2013)
   1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρουμε κάποιες εισαγωγικές έννοιες που θα μας φανούν χρήσιμες στην εργασία μας. Αρχικά κάνουμε μία πρώτη εισαγωγή στα γραφήματα και κάνουμε ένα διαχωρισμό σε κατευθυνόμενα και μη κατευθυνόμενα ...
  • Διερμηνευτικός προσομοιωτής για κειμενική ενδιάμεση αναπαράσταση μεταγλωττιστή 

   Κανάτσος, Άγγελος (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2011-12)
   The intermediate code representation (IR) is consider as an important integral part of the compiler since it is reused across all important compilation stages for representing a source program; it connects the frontend ...
  • Ενημέρωση στοιχείων προσωπικής οντολογίας από κινητό: Εφαρμογή σε Android 

   Γκανάς, Ιωάννης; Γιαννόπουλος, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2013-05)
   Στόχος της εργασίας αυτής είναι η δημιουργία λογισμικού που θα επιτρέπει την ενημέρωση των στοιχείων της προσωπικής οντολογίας με δεδομένα που συλλέγονται από το προσωπικό κινητό τηλέφωνο του χρήστη. Η συγκεκριμένη εφαρμογή ...
  • Επισκόπηση της θεωρίας αναθεώρησης πεποιθήσεων 

   Πυρπαρά, Σπυριδούλα (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2011)
   Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, εφευρέθηκαν λογικά εργαλεία με τα οποία ήταν δυνατή η μοντελοποίηση της αναθεώρησης πεποιθήσεων και γνώσεων με εντελώς καινούριες διαδικασίες. Αυτά τα λογικά εργαλεία αποδείχτηκαν ότι είναι ...
  • Η εικονική πραγματικότητα στις μορφές εκπαίδευσης 

   Αποστολοπούλου, Βασιλική (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2011)
   Το περιβάλλον της Εικονικής πραγματικότητας (Ε.Π.) θεωρείται από τα πλέον σύγχρονα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση. Μέσω αυτών ο εκπαιδευόμενος μπορεί να αποκτήσει την αίσθηση της παρουσίας με ένα ...
  • Θεωρία παιγνίων και προβλήματα βελτιστοποίησης 

   Χωραΐτη, Σπυριδούλα (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2013-05)
   Η Θεωρία Παιγνίων είναι ένα σύνολο μοντέλων που χρησιμοποιείται σαν βασικό εργαλείο για την κατανόηση, ανάλυση, εξήγηση και μοντελοποίηση καταστάσεων, καταστάσεις στις οποίες αλληλεπιδρούν νοήμονες οντότητες προκειμένου ...
  • Κώδικας RSA: Υλοποίηση και επιθέσεις 

   Σχίζας, Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2012-01)
  • Μέθοδοι αξιολόγησης της ασφάλειας λογισμικού εφαρμογών 

   Αλεξανδροπούλου, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2011-02)
   Μια βασική ιδιότητα του λογισμικού είναι η ασφάλεια. Η ασφάλεια αποτελεί επιτακτική ανάγκη, ιδιαίτερα εξαιτίας της διασύνδεσης των υπολογιστών στο Διαδίκτυο, το οποίο αυξάνει τις πιθανές επιθέσεις από κακόβουλους επιτιθέμενους ...