Show simple item record

dc.contributor.advisorΑνδριόπουλος, Παναγιώτης
dc.contributor.authorΑγγελακάκη, Αθανασία
dc.date.accessioned2017-10-06T07:42:46Z
dc.date.available2017-10-06T07:42:46Z
dc.date.issued2015-11
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/3636
dc.description.abstractΟ εμβολιασμός αποτελεί μια από τις σπουδαιότερες παρεμβάσεις της Δημόσιας Υγείας και την κύρια στρατηγική πρόληψης έναντι των ασθενειών. Μέσω των εμβολιαστικών προληπτικών προγραμμάτων επιτυγχάνεται η αναβάθμιση του επιπέδου υγείας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής με την αποτροπή πρόωρων θανάτων από ασθένειες, η άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ ομάδων του πληθυσμού. Ωστόσο τα εμβολιαστικά προγράμματα εστιάζονται στη βρεφική και παιδική ηλικία και παραλείπονται στην ενήλικο ζωή. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη του εμβολιασμού και των εμβολίων μέσα στο χρόνο. Στο δεύτερο κεφάλαιο παραθέτονται και αναλύονται ορισμοί, όπως εμβολιασμός, ανοσία, που είναι απαραίτητοι για την κατανόηση του ζητήματος. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται τα είδη εμβολίων, η σύνθεση, η αποτελεσματικότητα και ασφάλεια καθώς επίσης δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση των εμβολίων που αφορούν τη μελέτη. Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται η εμβολιαστική κάλυψη και οι παράγοντες που έχουν οδηγήσει στην έκπτωσή της, γιατί ο εμβολιασμός είναι απαραίτητος στους ηλικιωμένους, ποια η σημασία του για τη δημόσια υγεία και η οικονομική του επίπτωση. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη αναφορά στους χειρισμούς που προβαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον εμβολιασμό και στην κατάσταση στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, ποιά εμβόλια κυκλοφορούν, ποια συστήνονται για ηλικιωμένους, ποιες είναι οι ασθένειες που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό και τέλος που διενεργείται στην Ελλάδα. Στο έκτο κεφάλαιο αναλύεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας, δηλαδή η δειγματοληψία, τα χαρακτηριστικά του δείγματος και οι συνθήκες διεξαγωγής της έρευνας. Στο έβδομο καταγράφονται τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από την στατιστική ανάλυση των δεδομένων που συλλέχτηκαν για την έρευνα και στο όγδοο γίνεται μια ευσύνοπτη συζήτηση με τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την μελέτη.el
dc.format.extent156 σ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΕμβολιασμόςel
dc.subjectΕμβόλιαel
dc.subjectΗλικιωμένοιel
dc.subjectVaccinationel
dc.subjectVaccinesel
dc.subjectOlder peopleel
dc.titleΕμβολιασμός σε ενήλικες άνω των 65 ετώνel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΠανουτσόπουλος, Γεώργιος
dc.contributor.committeeΛαζακίδου, Αθηνά
dc.contributor.departmentΤμήμα Νοσηλευτικήςel
dc.contributor.facultyΣχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωήςel
dc.contributor.masterΔιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεωνel
dc.description.abstracttranslatedVaccination is one of the most important interventions of Public Health and the main disease prevention strategy. Preventive vaccination programs are designed to improve the health level, improve the quality of life of citizens, increase life expectancy by preventing premature death from disease, and reduce inequalities amongst population groups. However, vaccination programs focus on infancy and childhood and are omitted in adult life. The first chapter provides a historical overview of the development of vaccination and vaccines over time. In the second chapter, definitions, such as vaccination, immunity, which are necessary to understand the issue, are listed and analyzed. The third chapter analyzes the types of vaccines, composition, efficacy and safety as well as special emphasis on analysis of study vaccines. The fourth chapter examines the vaccination coverage and the factors that have led to its decline, because vaccination is necessary for the elderly, its importance for public health and its economic impact. In the fifth chapter, a brief reference is made to the European Commission's handling of vaccination at the EU level while on the situation in Greece. More specifically, what vaccines are available, which are recommended for the elderly, what are the pre-vaccine preventable diseases and what is the situation in Greece. The sixth chapter analyzes the methodology followed for conducting the survey, the sampling id, sample characteristics and the conditions of the survey. In the seventh, the results obtained from the statistical analysis of the data collected for the survey are recorded and in the eighth a concise discussion is made with the conclusions drawn from the studyel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα