Show simple item record

dc.contributor.advisorΜαρκαντωνάτου, Στυλιανή
dc.contributor.authorΒασιλικός, Πέτρος
dc.date.accessioned2020-01-29T11:45:28Z
dc.date.issued2019-08
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/5500
dc.description.abstractΣτην παρούσα έρευνα σκοπός είναι η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των εργαλείων πληροφορικής που έχουμε στη διάθεσή μας σε σύγκριση με τη χειρωνακτική έρευνα για την επίτευξη του στόχου της έρευνας. Χρησιμοποιούμε έναν επιλεγμένο crawler (ILSPFocusedCrawler) για να δημιουργήσουμε συλλογές κειμένων από το διαδίκτυο με κριτήριο την παρουσία μιας συγκεκριμένης πολυλεκτικής έκφρασης. Συγκρίνουμε το μέγεθος αυτών των συλλογών με αντίστοιχες συλλογές που έχουν γίνει χειρωνακτικάκαι στην συνέχεια δημιουργούμε αντίστοιχες συλλογές κειμένων για τις 4 πιο υψίσυχνες πολυλεκτικές εκφράσεις στο Τρίτο Στεφάνι του Κ. Ταχτσή. Στη συνέχεια, επεξεργαζόμαστε δύο από αυτές τις συλλογές με το MWEToolkit με στόχο να αποκτήσουμε μια πρώτη ιδέα για τα θέματα που θέτει η χρήση αυτής της σουίτας εργαλείων για την συγκέντρωση υλικού για την μελέτη της συντακτικής ευελιξίας των ΠΛΕ.Τα αποτελέσματα που πήραμε δεν μας επιτρέπουν να συνάγουμε βάσιμα συμπεράσματα αλλά μόνο να προχωρήσουμε σε κάποιες υποθέσεις που απαιτούν περισσότερη διερεύνηση. Ο crawler απεδείχθη πιο αποτελεσματικός στην συγκέντρωση κειμένων από τον άνθρωπο για την υψηλής συχνότητας παγιωμένη παρομοίωση (άσπρος σαν το πανί) αλλά λιγότερο αποτελεσματικός για τις χαμηλότερης συχνότητας παγιωμένες παρομοιώσεις που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα. Σε σχέση με το Τρίτο Στεφάνι βλέπουμε ότι η συχνή στο μυθιστόρημα ΠΛΕ (ένας θεός το ξέρει) έφερε πάρα πολλά αποτελέσματα. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι εδώ η γλώσσα του Ταχτσή φαίνεται να συμβαδίζει με την αποτύπωση της Ελληνικής στον Παγκόσμιο Ιστό.Όμως, η επίσης συχνή στον Ταχτσή ΠΛΕ (γίνομαι άνθρωπος)δεν έφερε αποτελέσματα.Εδώ έχουμε μια ένδειξη για το πώς διαφέρει η γλώσσα που χρησιμοποιείται στο Τρίτο Στεφάνι από την ομιλούμενη γλώσσα.Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι είναι συζητήσιμη η παραδοχή ότι ο Παγκόσμιος Ιστός δίνει μια αντιπροσωπευτική εικόνα της ομιλούμενης γλώσσας.el
dc.format.extent74 σελ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΤαχτσής , Κώστας , 1927-1988 -- Γλώσσαel
dc.subjectΤαχτσής , Κώστας , 1927-1988 -- Ερμηνεία και κριτικήel
dc.subjectΤαχτσής , Κώστας , 1927-1988 -- To τρίτο στεφάνιel
dc.subjectΕλληνική πεζογραφία, Σύγχρονη -- 20ος αιώνας -- Ιστορία και κριτικήel
dc.subjectΕλληνική γλώσσα - Ρηματικές εκφράσεις -- Λογοτεχνίαel
dc.subjectΕλληνική γλώσσα -- Σύνταξη -- Λογοτεχνίαel
dc.subjectΛογοτεχνία -- Ηλεκτρονικές πηγές πληροφοριώνel
dc.subjectΛογοτεχνία -- Έρευνα -- Μεθοδολογίαel
dc.titleΕργαλεία για την μέτρηση της συντακτικής ευελιξίας των ρηματικών πολυλεκτικών στην γενική γλώσσα και στην γλώσσα της λογοτεχνίας: εφαρμογή στην περίπτωση Ταχτσήel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΑνδρειωμένος, Γεώργιος
dc.contributor.committeeΧατζηδάκη, Ουρανία
dc.contributor.departmentΤμήμα Φιλολογίαςel
dc.contributor.facultyΣχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδώνel
dc.contributor.masterΑρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία: Νέα Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογίαel
dc.subject.keywordΤαχτσήςel
dc.subject.keywordΤρίτο Στεφάνιel
dc.subject.keywordΠολυλεκτική έκφρασηel
dc.subject.keywordΠ.Λ.Εel
dc.subject.keywordΕργαλεία συγκέντρωσης κειμενικού υλικούel
dc.subject.keywordTachtsesel
dc.subject.keywordTrito Stephaneel
dc.subject.keywordMultiword expressionel
dc.subject.keywordM.W.Eel
dc.subject.keywordILSP Focused Crawlerel
dc.subject.keywordSketch Engineel
dc.subject.keywordBootcat.Mwe Toolkitel
dc.description.abstracttranslatedThe purpose of the present research is to evaluate the effectiveness of the computing tools available to us compared to manual research to achieve the research objective. We use ILSPFocused Crawler to create online text collections based on the presence of a particular multiword expression (M.W.E).We compare the size of these collections with corresponding manually made collections, and then we create corresponding collections of texts for the 4 most highly frequent expressions in K. Tachtses' TritoStephani. We then elaborate on two of these collections with the MWE Toolkit in order to get a first idea of the issues raised by the use of this suite of tools for compiling material to study the editorial flexibility of MWE. The results we get do not allow us to draw sound conclusions but only to proceed to some cases that require more investigation.The crawler proved to be more effective at collecting human texts for the high frequency mwe (άσπροςσαντοπανί) but less effective for the lower frequency mwe used in the experiment. Regarding the Trito Stefani we see that the frequent M.W.E in the novel (έναςθεόςτοξέρει ) has brought many results. One could say that here the language of Tachtses seems to go hand in hand with the imprint of Greek language on the World Wide Web.However the also frequent M.W.E (γίνομαιάνθρωπος) didn’t give any results.We would say that here we have an indication of how the language used in the novel differs from the language spoken.Lastly, it should be noted that the assumption that the World Wide Web gives a representative image of the spoken language is debatable.el
dcterms.embargoTerms3 yearsel
dcterms.embargoLiftDate2023-01-28T11:45:28Z


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα