Show simple item record

Αντιλήψεις ασκουμένων σε οργανωμένους και ελεγχόμενους χώρους άθλησης του Δήμου Καρπενησίου για το βαθμό ασφάλειας, την αναγνώριση κινδύνων και την επιλογή μέτρων πρόληψης και ελέγχου τους

dc.contributor.advisorΤριπολιτσιώτη, Αλεξάνδρα
dc.contributor.authorΛάππα, Κλεομένη
dc.date.accessioned2020-07-30T09:44:46Z
dc.date.available2020-07-30T09:44:46Z
dc.date.issued2020-06
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/5691
dc.description.abstractΗ άσκηση σε οργανωμένους και ελεγχόμενους χώρους άθλησης φαίνεται πως αποτελεί την επιλογή όλο και περισσότερων πολιτών σήμερα, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη και έχοντας σημαντικά πλεονεκτήματα. Ωστόσο, παρατηρείται πως δεν έχουν θεσπιστεί επαρκώς νόμοι, κανονισμοί ή διατάγματα σχετικά με την άσκηση σε αυτούς τους χώρους. Επίσης, ενώ υπάρχουν μέθοδοι εκτίμησης των κινδύνων και τεχνικά πρότυπα για τους εργασιακούς χώρους, δεν ισχύει κάτι τέτοιο για τους χώρους άθλησης. Η ανάγκη για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο πλαίσιο ασφάλειας του κοινοτικού αθλητισμού μελετάται από τους ερευνητές, εστιάζοντας στα ειδικά προγράμματα πρόληψης, στη μείωση και στον έλεγχο των τραυματισμών αλλά και σε μια πιο συμπεριφορική προσέγγιση όσον αφορά στην πραγματική πρόληψη των τραυματισμών των αθλούμενων. Η παρούσα έρευνα εξέτασε τις αντιλήψεις των ασκούμενων σε οργανωμένους και ελεγχόμενους χώρους άθλησης του Δήμου Καρπενησίου ως προς το βαθμό ασφάλειας, την αναγνώριση κινδύνων και την επιλογή μέτρων πρόληψης και ελέγχου τους. Επιπλέον μελετήθηκαν οι τυχόν διαφορές στις αντιλήψεις των αθλούμενων ως προς τα δημογραφικά στοιχεία. Το δείγμα αποτέλεσαν συνολικά 209 αθλούμενοι οι οποίοι συμπλήρωσαν ερωτηματολογίο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι απόψεις των ερωτώμενων είναι γενικά θετικές αναφορικά με το βαθμό ασφάλειας, την αναγνώριση κινδύνων και την επιλογή μέτρων πρόληψης και ελέγχου. Ωστόσο, δηλώνουν πως δεν υπάρχει διαμόρφωση χώρων για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), δεν παρέχεται δωρεάν προστατευτικός εξοπλισμός, ενώ αδυναμίες υπάρχουν και αναφορικά με τα οπτικοακουστικά μέσα. Επίσης, εντοπίστηκαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, αλλά και ως προς την οικογενειακή κατάσταση επιδρούν στις αντιλήψεις τους για το περιβάλλον άθλησης, για τα μέτρα πρόληψης και την αντιμετώπιση κινδύνων, για τον εξοπλισμό και για τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων.el
dc.format.extent56 σ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΑθλητισμός - Μέτρα ασφαλείαςel
dc.subjectΤραυματισμοί στον αθλητισμό - Πρόληψηel
dc.subjectSports - Safety measuresel
dc.subjectSports Injuries - Preventionel
dc.titleΑντιλήψεις ασκουμένων σε οργανωμένους και ελεγχόμενους χώρους άθλησης του Δήμου Καρπενησίου για το βαθμό ασφάλειας, την αναγνώριση κινδύνων και την επιλογή μέτρων πρόληψης και ελέγχου τουςel
dc.title.alternativePerceptions of trainees in organised and controlled sports areas of the municipality of Karpenisi regarding the degree of safety, the identification of risks and the choice of prevention and control measuresel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΣτρίγκας, Αθανάσιος
dc.contributor.committeeΔημητρόπουλος, Παναγιώτης
dc.contributor.departmentΤμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμούel
dc.contributor.facultyΣχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωήςel
dc.contributor.masterΟργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεωνel
dc.subject.keywordΟργανωμένοι χώροι άθλησηςel
dc.subject.keywordΔημόσια άθλησηel
dc.subject.keywordΑσφάλειαel
dc.subject.keywordΚίνδυνοιel
dc.subject.keywordΠρόληψηel
dc.subject.keywordΜέτρα ελέγχουel
dc.subject.keywordOrganised and controlled sports areasel
dc.subject.keywordMunicipality sportsel
dc.subject.keywordSafetyel
dc.subject.keywordRisksel
dc.subject.keywordPrevention and control measuresel
dc.description.abstracttranslatedThe exercise in organized and controlled sports areas seems to be the choice of more and more citizens today, offering multiple benefits and having significant advantages. However, it is noted that laws and regulations are not fully established regarding the exercise in these areas. Also, while there are risk assessment methods and technical standards for workplaces in general, this does not apply to sports venues. The need for greater effectiveness in the context of the safety of community sport is being studied by researchers, focusing on specific prevention programmes, injury reduction and control, as well as on a more behavioural approach about the actual prevention of injuries to the athletes. The present research examined the perceptions of trainees in organised and controlled sports areas at the municipality of Karpenisi in terms of the degree of safety, risk identification and the choice of prevention and control measures. Perceptions of trainees were also examined in relation to the demographic characteristics of people. The sample consisted of 209 trainees and quantitative research was conducted through a questionnaire. According to the results, respondents’ views are generally positive regarding the degree of safety, risk identification and the choice of prevention and control measures. However, they state that there is no configuration for disabled people, there is no free protective equipment, and weaknesses exist in relation to audiovisual media. In terms of demographic characteristics, gender and marital status affect trainees’ perceptions regarding the sport environment, preventive measures and risk management, equipment and the use of audiovisual media.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα