Show simple item record

Υβριδικά συστήματα διαχείρισης αποβλήτων επιτραπέζιας ελιάς

dc.contributor.advisorΤατούλης, Τριαντάφυλλος
dc.contributor.authorΡήγα, Ευσταθία
dc.date.accessioned2021-08-26T11:28:27Z
dc.date.available2021-08-26T11:28:27Z
dc.date.issued2021-04
dc.identifier.urihttps://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/6079
dc.descriptionΑρ. Εισ.: 08 cdel
dc.description.abstractΗ διαδικασία επεξεργασίας επιτραπέζιων ελιών έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλου όγκου αποβλήτων που προέρχονται από τα διάφορα στάδια της βιομηχανικής επεξεργασίας. Τα χημικά χαρακτηριστικά, ο μεγάλος όγκος και η εποχικότητα αυτών των αποβλήτων, τα καθιστούν ένα τεράστιο περιβαλλοντικό ζήτημα. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανασκόπηση στη διεθνή βιβλιογραφία, σχετικά με τις μεθόδους επεξεργασίας υγρών αποβλήτων από μονάδες επιτραπέζιας ελιάς. Έγινε καταγραφή και μελέτη των αποτελεσμάτων από ερευνητικά πειράματα που έχουν διεξαχθεί στον τομέα της επεξεργασίας αποβλήτων επιτραπέζιας ελιάς, καθώς και σύγκριση μεταξύ των διάφορων μεθόδων επεξεργασίας. Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα υπάρχουν αρκετές μελέτες που χρησιμοποιούν προηγμένες διαδικασίες οξείδωσης όπως είναι ο οζονισμός, η υγρή οξείδωση, οι ηλεκτροχημικές επεξεργασίες, η ηλεκτροκροκίδωση. Παράλληλα, έχουν διερευνηθεί και βιολογικές επεξεργασίες, όπως οι διεργασίες αερόβιας και αναερόβιας χώνευσης, καθώς επίσης και συστήματα επεξεργασίας, που στοχεύουν στην εξαγωγή και ανάκτηση προϊόντων προστιθέμενης αξίας, όπως είναι οι φαινόλες(διήθηση μέσω μεμβρανών). Οι περισσότερες μέθοδοι έχουν λάβει αρκετά υποσχόμενα αποτελέσματα σχετικά με την απομάκρυνση του οργανικού φορτίου από τα απόβλητα επιτραπέζιας ελιάς σε εργαστηριακά πειράματα, ωστόσο παρατηρήθηκε ότι ο συνδυασμός μεθόδων είναι αυτός που δίνει θετικά αποτελέσματα, όσον αφορά την απορρύπανση των αποβλήτων και την μείωση του λειτουργικού κόστους της διαδικασίας. Μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης που πραγματοποιήθηκε στην παρούσα εργασία, παρατηρήθηκε ότι η χρήση ενός υβριδικού συστήματος αερόβιας επεξεργασίας σε βιολογικούς αντιδραστήρες, με συνδυαστική εφαρμογή ηλεκτροχημικής οξείδωσης με ηλεκτρόδιο BDD(Διαμάντι με πρόσμιξη βορίου -Boron Doped Diamond) και εφαρμογής σε τεχνητό υγροβιότοπο, οδήγησε σε υψηλά ποσοστά απομάκρυνσης του οργανικού φορτιού και των φαινολικών συστατικών από τα απόβλητα επιτραπέζιας ελιάς, καθώς επίσης και σε ολοκληρωτικό αποχρωματισμό αυτών(Tatoulis et al., 2016b). Ένα πρόσθετο πλεονέκτημα του υβριδικού συστήματος, ήταν το χαμηλό πάγιο και λειτουργικό κόστος και η ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από την χρήση του τεχνητού υγροβιότοπου.el
dc.format.extent68el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΕπιτραπέζια ελιά -- Επεξεργασίαel
dc.subjectΕπιτραπέζια ελιά -- Διαχείριση αποβλήτωνel
dc.titleΥβριδικά συστήματα διαχείρισης αποβλήτων επιτραπέζιας ελιάςel
dc.title.alternativeHybrid table olive waste management systemsel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΚαπόλος, Ιωάννης
dc.contributor.committeeΠαρασκευά, Χριστάκης
dc.contributor.departmentΤμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμωνel
dc.contributor.facultyΣχολή Γεωπονίας και Τροφίμωνel
dc.contributor.masterΤεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιολάδουel
dc.subject.keywordAπόβλητα επεξεργασίας επιτραπέζιων ελιώνel
dc.subject.keywordYβριδικό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων επιτραπέζιας ελιάςel
dc.subject.keywordΒιολογική επεξεργασίαel
dc.subject.keywordΠροηγμένες διαδικασίες οξείδωσηςel
dc.description.abstracttranslatedThe processing of table olives results in the creation of a large volume of waste from the various stages of industrial processing. The chemical characteristics, the large volume and the seasonality of this waste make it a huge environmental issue. The purpose of this study was to review in the international literature on the methods of table olive waste treatments. The results of research experiments conducted in the field of table olive waste treatment were recorded and studied, as well as a comparison between the different treatment methods. According to research data there are several studies that use advanced oxidation processes such as ozonation, liquid oxidation, electrochemical treatments and electrocoagulation. At the same time, biological treatments have been investigated, such as aerobic and anaerobic digestion processes, as well as treatment systems, which aim at the extraction and recovery of value-added products, such as phenols (membrane filtration). Most of the methods have received quite promising results in terms of removing the organic load from the table olive waste in laboratory experiments, however it was observed that the combination of methods is the one that gives positive results in terms of waste decontamination and reduction of operating costs. Through this review, it was observed that the use of a hybrid aerobic treatment system in biological reactors, with a combined application of electrochemical oxidation with BDD (Boron Doped Diamond) electrode and application in constructed wetlands, has led to high percentages of organic charge and phenolic components removal, as well as in their complete discoloration(Tatoulis et al., 2016b). An additional advantage of this hybrid system was the low fixed and operating costs and the minimization of the environmental burden from the use of the constructed wetland.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα