Show simple item record

dc.contributor.advisorΤσιρώνη, Μαρία
dc.contributor.advisorΖυγά, Σοφία
dc.contributor.advisorΤζαβέλλα, Φωτεινή
dc.contributor.authorΜάνδηλας, Χρύσανθος - Σπυρίδων
dc.date.accessioned2013-11-01T13:35:25Z
dc.date.available2013-11-01T13:35:25Z
dc.date.issued2013-02
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/651
dc.description.abstractΣκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση του φαινομένου του εθισμού στο διαδίκτυο από Έλληνες έφηβους στην περιφέρεια Πελοποννήσου και η συσχέτισή της με κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες. Υλικό: Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν παιδιά και έφηβοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίοι φοιτούν σε σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των νομών Κορινθίας και Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κέντρα εκπαίδευσης ξένων γλωσσών καθώς και φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης των νομών Αργολίδος, Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. Ο καθορισμός του δείγματος έγινε μέσω τυχαιοποιημένης έρευνας. Μέθοδος: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με προτυπωμένο ερωτηματολόγιο στην Ελληνική γλώσσα καθώς και ερωτηματολόγιο που αφορά σε κοινωνικοοικονομικά και δημογραφικά στοιχεία. Οι μαθητές συμπλήρωσαν ανώνυμα ερωτηματολόγια στα οποία οι περισσότερες απαντήσεις είναι τυποποιημένες, έτσι ώστε να μπορεί να σημειωθεί η απάντηση χωρίς να εμφανίζεται ο γραφικός τους χαρακτήρας. Η επεξεργασία των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος Microsoft Office Excel 2007 και του SPSS 18.0 και οι πίνακες απεικονίσεις και γραφικές αναλύσεις αποκλειστικά με το Microsoft Office Excel 2007. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 95% Αποτελέσματα: 4% των εφήβων της Περιφέρειας Πελοποννήσου χρησιμοποιούσε το διαδίκτυο προβληματικά και το 28% κάνει χρήση που μπορεί στο μέλλον να τους δημιουργήσει προβλήματα. Οι έφηβοι καθώς μεγαλώνουν προτιμούν το διαδίκτυο από εξόδους με φίλους, έχουν προβλήματα με τις σχολικές τους επιδόσεις λόγο της χρήσης του διαδικτύου και τέλος οι προβληματικοί και πιθανά προβληματικοί χρήστες του Διαδικτύου είχαν σε σημαντικά υψηλότερα ποσοστά μητέρες υπεραπασχολούμενες (≥ 8-10 ώρες ημερησίως.) Συμπεράσματα: Η χρήση του διαδικτύου είναι προβληματική και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, συγκριτικά με άλλες μελέτες βέβαια που έχουν γίνει στην Ελληνική περιφέρεια τα ποσοστά προβληματικής χρήσης είναι χαμηλότερα. Το γεγονός αυτό όμως δε θα πρέπει να καθησυχάζει τους γονείς, το σχολικό περιβάλλον, το κοινωνικό περιβάλλον και τους επαγγελματίες υγείας.el
dc.format.extent123 σελ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΕθισμός στο Διαδίκτυο (Internet) στην εφηβείαel
dc.titleΕθισμός εφήβων στο διαδίκτυο και συσχέτιση με κοινωνικοοικονομικούς δείκτες: Η περίπτωση της περιφέρειας Πελοποννήσουel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.departmentΤμήμα Νοσηλευτικήςel
dc.contributor.facultyΣχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωήςel
dc.contributor.masterΔιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεωνel
dc.subject.keywordΕθισμόςel
dc.subject.keywordΔιαδίκτυοel
dc.subject.keywordΕφηβείαel
dc.subject.keywordΠεριφέρειαel
dc.description.abstracttranslatedThe purpose of this study is to investigate the phenomenon of Internet addiction in adolescents in Peloponnese region and its correlation with socioeconomic factors. Material: The study population consisted of children and adolescents of Peloponnese region, who attend schools in secondary education in the Districts of Messene and Corinth and language training centers and secondary education private schools in the prefectures of Argolida, Arcadia, Lakonia and Messinia. The determination of the sample was randomly. Methods: The study was conducted with standardized questionnaire in Greek and questionnaire relating to socio-economic and demographic data. The students completed anonymous questionnaires in which most answers are standardized so it can be noted the answer without showing the graphical nature. The processing of the questionnaires was performed using the statistical program Microsoft Office Excel 2007 and SPSS 18.0 and tables illustrations and graphical analysis were made exclusively with Microsoft Office Excel 2007. The tests were performed at significance level of 95% Results: 4% of adolescents of Peloponnese region can be characterized as problematic internet user and 28% as potential problematic internet users. Teenagers prefer the internet as they grow from outlets with friends, have problems with school performance because of the use of the internet and finally problematic and potentially problematic Internet users had significantly higher rates of mothers who work for more than 8-10 hours a day. Conclusions: The use of the Internet is problematic in Peloponnese region, compared with other studies that have been done in the Greek region the rates of problematic internet users are lower. This however should not be reassuring parents, the school environment, the social environment and health professionals.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα