Show simple item record

dc.contributor.advisorΔημόπουλος, Κωνσταντίνος
dc.contributor.authorΔημογέροντα-Γκούμα, Δήμητρα
dc.date.accessioned2023-01-18T11:34:59Z
dc.date.available2023-01-18T11:34:59Z
dc.date.issued2022-06
dc.identifier.urihttps://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/7081
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26263/amitos-586
dc.descriptionΑριθμός Εισαγωγής: 013477 cdel
dc.description.abstractΣκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων και των εμπειριών των γονέων παιδιών Προσχολικής Ηλικίας που φοιτούν σε δημόσια Νηπιαγωγεία του Νομού Κορινθίας σχετικά με την παροχή Τηλεκπαίδευσης εν μέσω πανδημίας COVID 19. Τα ερευνητικά ερωτήματα που κλήθηκε να απαντήσει η έρευνα είναι τα ακόλουθα: 1. Κατά πόσο πιστεύουν οι γονείς ότι καλύφθηκαν οι μαθησιακές ανάγκες των παιδιών τους μέσω της Τηλεκπαίδευσης κατά την περίοδο του κλεισίματος των νηπιαγωγείων λόγω της πανδημίας Covid-19; 2. Με ποιους τρόπους θεωρούν οι γονείς ότι επηρέασε η Τηλεκπαίδευση την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών τους; 3. Ποιες δυσκολίες/ποια προβλήματα/ποιες προκλήσεις αντιμετώπισαν στην πράξη οι γονείς των παιδιών προσπαθώντας να υποστηρίξουν τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια της Τηλεκπαίδευσης; H ημιδομημένη συνέντευξη χρησιμοποιήθηκε στην ποιοτική αυτή έρευνα ως εργαλείο συλλογής δεδομένων. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2022 εξ΄αποστάσεως. Το δείγμα αποτέλεσαν 10 γονείς (παιδιών προσχολικής ηλικίας) από διάφορα Δημόσια Νηπιαγωγεία του Νομού Κορινθίας. Από τα ευρήματα της έρευνας προέκυψε ότι η τηλεκπαίδευση είναι μία μορφή εκπαίδευσης πολύ νέα για τα ελληνικά δεδομένα και γι’ αυτό η παρουσία της ιδίως στην προσχολική εκπαίδευση δεν συνοδεύεται από τη σύμφωνη γνώμη των γονέων, οι οποίοι πιστεύουν πως σε καμία περίπτωση η δια ζώσης δεν μπορεί να αντικατασταθεί με την εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση. Η ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών αυτής της ηλικίας είναι σημαντική επιδίωξη των εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών στόχων της προσχολική αγωγής. Η τηλεκπαίδευση δεν μπορεί να δράσει αποτελεσματικά σε αυτόν τον στόχο, καθώς υστερεί στο πεδίο της κοινωνικής επαφής τόσο των παιδιών με τον εκπαιδευτικό, όσο και μεταξύ τους. Επιπλέον από την παρούσα έρευνα προέκυψε η σύνδεση της ηλικίας των εκπαιδευτικών με την ποιότητα των εξ΄αποστάσεως μαθημάτων και την ικανότητα χειρισμού των τεχνολογικών εργαλείων, αναδεικνύοντας την αδυναμία των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τους γονείς να διδάξουν με Τηλεκπαίδευση λόγω ελλιπών γνώσεων. Επιπρόσθετα, από την έρευνα προέκυψαν κοινωνικές ανισότητες, ο αποκλεισμός μαθητών από την Τηλεκπαίδευση λόγω απουσίας τεχνολογικού εξοπλισμού.el
dc.format.extent89el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectCOVID-19 (Ασθένεια) -- Ελλάδα -- Περιπτωσιολογικές μελέτεςel
dc.subjectΕκπαίδευση εξ' αποστάσεως -- Ελλάδα -- Περιπτωσιολογικές μελέτεςel
dc.subjectΔιδασκαλία με τη βοήθεια υπολογιστή -- Ελλάδα -- Περιπτωσιολογικές μελέτεςel
dc.subjectΕκπαιδευτική τεχνολογία -- Ελλάδα -- Περιπτωσιολογικές μελέτεςel
dc.subjectΓονέας-Εκπαιδευτικός, Σχέσεις των -- Ελλάδα -- Περιπτωσιολογικές μελέτεςel
dc.subjectΥπολογιστές και παιδιά -- Ελλάδα -- Περιπτωσιολογικές μελέτεςel
dc.subjectΝηπιαγωγεία -- Προγράμματα μαθημάτων -- Ελλάδα -- Περιπτωσιολογικές μελέτεςel
dc.subjectΕκπαίδευση, Προσχολική -- Ελλάδα -- Περιπτωσιολογικές μελέτεςel
dc.titleΟι απόψεις και οι εμπειρίες των γονέων παιδιών Προσχολικής Ηλικίας, που φοιτούν σε Δημόσια Νηπιαγωγεία του Νομού Κορινθίας, σχετικά με την παροχή τηλεκπαίδευσης εν μέσω πανδημίας Covid-19el
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΤζιμογιάννης, Αθανάσιος
dc.contributor.committeeΚουτσαμπέλας, Χρίστος
dc.contributor.departmentΤμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικήςel
dc.contributor.facultyΣχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημώνel
dc.contributor.masterΕκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό (Συμβατικές και e-Μορφές): Πολιτικές και Πρακτικέςel
dc.subject.keywordΤηλεκπαίδευσηel
dc.subject.keywordΕξ αποστάσεως εκπαίδευσηel
dc.subject.keywordΔια ζώσης εκπαίδευσηel
dc.subject.keywordΠροσχολική ηλικίαel
dc.subject.keywordΤεχνολογικά εργαλείαel
dc.subject.keywordΤεχνολογικές γνώσειςel
dc.subject.keywordΜαθησιακά οφέληel
dc.subject.keywordΔεξιότητεςel
dc.subject.keywordΓονείςel
dc.subject.keywordΠανδημίαel
dc.subject.keywordCOVID 19el
dc.subject.keywordDistance educationel
dc.subject.keywordDistance learningel
dc.subject.keywordLife learningel
dc.subject.keywordPreschool ageel
dc.subject.keywordTechnological toolsel
dc.subject.keywordTechnological knowledgeel
dc.subject.keywordLearning benefitsel
dc.subject.keywordSkillsel
dc.subject.keywordParentsel
dc.description.abstracttranslatedThe purpose of the present thesis is to explore the views and experiences of the parents of preschool children, attending public kindergartens in the prefecture of Corinth, regarding the provision of distance learning during the COVID 19 pandemic. The research questions are the following: 1.To what extent do parents believe that their children’s learning requirements were covered though distance learning during the closure of kindergartens because of the COVID 19 pandemic? 2.In what ways do parents consider that distance education affected their children’s psycho social development? 3.What difficulties, problems or challenges did parents face in practice while trying to support their children during distance learning? The semi-structured interview was used in this qualitative research as a tool for collecting data. Remote interviews were conducted in January with ten participants who were parents of preschool children attending distance education from various public kindergartens in the prefecture of Corinth. The research concluded that distance learning is a form of education which is very new for Greek standards and for this reason its presence, especially in preschool education, is not accompanied by the parents’ consent who believe that in no case can in person teaching can be replaced by distance education. A major pursuit of the educational and pedagogical goals of preschool education is the mental resilience of children at this age. Distance education does not have effective results as far as this goal is concerned, since it deprives children of social contact with their teachers as well as their classmates. In addition, the present research revealed the link between the age of the educators and the quality of distance learning lessons as well as the ability to handle technological tools, highlighting educators inability to teach distance education classes due to inadequate knowledge. Moreover, the research revealed social inequalities and exclusion of students from distance education because of a lack of technological equipment.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα