Show simple item record

Ανάλυση πελματιαίων πιέσεων σε παιδιά και ενήλικες αθλητές ποδηλασίας και καλαθοσφαίρισης

dc.contributor.advisorΣτεργιούλας, Απόστολος
dc.contributor.advisorΜπαλτόπουλος, Παναγιώτης
dc.contributor.advisorΤσιρώνη, Μαρία
dc.contributor.authorΜανωλάκου, Σοφία
dc.date.accessioned2013-11-08T12:04:17Z
dc.date.available2013-11-08T12:04:17Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/767
dc.description.abstractΗ κατανομή και το μέγεθος των πελματιαίων πιέσεων παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τη διάγνωση παθολογίας στα πόδια. Η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες ενέχει τον κίνδυνο οξέων τραυματισμών και τραυματισμών υπέρχρησης, που συνδέονται με την ανατομία, τον τύπο, την ένταση και τη συχνότητα της φυσικής άσκησης. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αξιολογήσει, αν η εντατική άσκηση μπορεί να προκαλέσει συγκεκριμένες παραλλαγές στις φορτίσεις της πελματιαίας επιφάνειας. Η έρευνα συμπεριέλαβε 120 υγιή άτομα ηλικίας 7 – 47 ετών, που χωρίστηκαν σε δύο ομάδες ανάλογα με την ηλικία (παιδιά και ενήλικες). Κάθε ομάδα υποδιαιρέθηκε σε ποδηλάτες, καλαθοσφαιριστές και μη αθλητές, ως ομάδα ελέγχου. Για τις αναλύσεις χρησιμοποιήθηκαν ANOVA, MANOVA και Bonferroni corrections, ενώ το επίπεδο σημαντικότητας τέθηκε στο p<.05. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με SPSS 17.0. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αθλητές εμφάνισαν υψηλότερες τιμές από την ομάδα ελέγχου σε κάθε παράμετρο. Αναφορικά με τα παιδιά, υψηλότερη μέγιστη πίεση παρατηρήθηκε στους αθλητές με στατιστικά σημαντική διαφορά. Οι υψηλές πιέσεις στο 1ο μετατάρσιο και στο μεγάλο δάκτυλο, που καταγράφηκαν στα παιδιά της ποδηλασίας φαίνεται να συμφωνούν με τη βιβλιογραφία. Μεταξύ των ενηλίκων οι διαφορές ήταν στατιστικά σημαντικές σε όλες σχεδόν τις παραμέτρους, αποκαλύπτοντας κοινά χαρακτηριστικά στις φορτίσεις των ανατομικών περιοχών του ποδιού. Οι παραλλαγές ενδεχομένως σχετίζονται με τις προσαρμογές που απαιτεί το άθλημα.el
dc.format.extent103 σελ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΆκρα, Κάτω (Ανατομία)el
dc.titleΑνάλυση πελματιαίων πιέσεων σε παιδιά και ενήλικες αθλητές ποδηλασίας και καλαθοσφαίρισηςel
dc.title.alternativePlantar pressure distribution analysis in children and adults cyclists and basketball playersel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.departmentΤμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμούel
dc.contributor.facultyΣχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωήςel
dc.contributor.masterΟργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεωνel
dc.subject.keywordΕμβιομηχανικήel
dc.subject.keywordΠελματογράφοςel
dc.subject.keywordΣτάση σώματοςel
dc.subject.keywordΚάτω άκραel
dc.subject.keywordΑθλητικοί τραυματισμοίel
dc.subject.keywordΠέλματαel
dc.subject.keywordΑθλητέςel
dc.subject.keywordΠοδηλασίαel
dc.subject.keywordΚαλαθοσφαίρισηel
dc.description.abstracttranslatedThe distribution and magnitude of plantar pressure can provide useful information in order to diagnose the various foot disorders. Participation in sports may result in acute and overuse injuries, which are related to foot anatomy, type, intensity and amount of physical activity. The purpose of this study was to evaluate whether intense cycling and basketball training can cause specific alterations in loading of the plantar surface. The research involved 120 healthy subjects aged 7 – 47 who were classified into two groups by age (children and adults). Each group was subdivided into cyclists, basketball players and non – athletes, serving as control group. The measurements obtained during barefoot walking on a capacitive platform. Parameters of maximum pressure, load rate, contact area and impulse were studied in dynamic condition. One – way ANOVA, MANOVA and post hoc Bonferroni correction were used and the significance level was set at p 􀀀 .05. Data was entered in the statistical software package SPSS (version 17.0). The results demonstrated that the athletes had higher values for each measurement than the control subjects. When it comes to the children, higher values concerning maximum pressure were detected in athletes, revealing statistically significant differences. High maximum pressure was observed under the first metatarsal and big toe in young cyclists, which seems to be consistent with previous literature. Among adults, almost all parameters measured, were statistically significant, with each athletic group showing common characteristics in loading of specific anatomical areas of the foot. The alterations observed between sports, are likely to be associated with postural adaptations induced by each sport discipline.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα