Εμφάνιση απλής εγγραφής

Τα αποτελέσματα των εργασιακών πρακτικών υψηλής απόδοσης στους εργαζόμενους των ΟΤΑ Α’ Βαθμού

dc.contributor.advisorΓκορέζης, Παναγιώτης
dc.contributor.authorΜαραζόπουλος, Αθανάσιος
dc.date.accessioned2017-05-08T11:35:41Z
dc.date.available2017-05-08T11:35:41Z
dc.date.issued2017-03-31
dc.identifier.urihttp://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/3266
dc.description.abstractΣκοπός: Παρά τις συνεχόμενες βελτιωτικές τροποποιήσεις στο θεσμικό πλαίσιο των ΟΤΑ (Πρόγραμμα «Καποδίστριας», «Καλλικράτης»), συνεχίζουν να υφίστανται προβλήματα τόσο οργανωτικής όσο και διοικητικής φύσεως που απαιτούν λύση. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει και να αναδείξει τη σχέση υιοθέτησης εργασιακών πρακτικών υψηλής απόδοσης (high performance work practices - HPWP) με θετικά οργανωσιακά και εργασιακά αποτελέσματα όπως το εργασιακό πάθος (work passion), την οργανωσιακή δικαιοσύνη (organizational justice) και την ποιότητα των υπηρεσιών (service quality) στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πιο συγκριμένα στους Δήμους. Υλικό Μέθοδος: Αρχικά γίνεται ανάλυση γραπτών τεκμηρίων με τη χρήση βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας. Στη συνέχεια για την άντληση πρωτογενών στοιχείων αναπτύχτηκε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) σε εργαζόμενους του δημόσιου τομέα (ΟΤΑ Α’ βαθμό). Τη συλλογή δεδομένων ακολούθησε η επεξεργασία τους με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Αποτελέσματα: Η εφαρμογή εργασιακών πρακτικών υψηλής απόδοσης σχετίζεται θετικά, τόσο με το εργασιακό πάθος, την οργανωσιακή δικαιοσύνη και την ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών. Συμπεράσματα: Αποδεικνύεται εμπειρικά ότι η εφαρμογή εργασιακών πρακτικών υψηλής απόδοσης αναπτύσσουν το εργασιακό πάθος, την οργανωσιακή δικαιοσύνη και την ποιότητα των υπηρεσιών.el
dc.format.extent79el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΤοπική αυτοδιοίκηση--Ελλάδαel
dc.subjectΥπάλληλοι, Αξιολόγησή τωνel
dc.subjectΔημόσια διοίκηση--Ελλάδαel
dc.subjectΔιοίκηση και οργάνωσηel
dc.titleΤα αποτελέσματα των εργασιακών πρακτικών υψηλής απόδοσης στους εργαζόμενους των ΟΤΑ Α’ Βαθμούel
dc.title.alternativeThe results of the high performance working practices to employees in the municipalityel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΚυρίτσης, Ιωάννης
dc.contributor.committeeΔρογαλάς, Γεώργιος
dc.contributor.departmentΤμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεωνel
dc.contributor.facultyΣχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημώνel
dc.contributor.masterΤοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκησηel
dc.subject.keywordΕργασιακό πάθοςel
dc.subject.keywordΟργανωσιακή δικαιοσύνηel
dc.subject.keywordΠοιότητα υπηρεσιώνel
dc.subject.keywordΟργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησηςel
dc.description.abstracttranslatedPurpose: Despite the continuous improvement and the changes in the institutional framework of the local authorities (Project "Kapodistrias", "Kallikratis"), the local authorities still face difficulties both organizational and administrative, which require attention. The aim of this thesis is to investigate and demonstrate the relationship between adopting high performance working practices (high performance work practices - HPWP), with positive organizational and working results like the working passion, organizational justice and quality of service in the Local Government area and more specific the Local Municipalities. Material Method: Initially an analysis of written evidence with the use of scientific literature is presented. Then for pumping primary data was developed a structured questionnaire with questions like "Likert" distributed via electronic mail (email) to public sector workers (OTA first degree). Following to that Data collection have been processed using the most widespread statistical package SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Results: The application of industrial high-performance practices is positively correlated with both the working passion, organizational justice and quality service. Conclusions: It turns out empirically that the industrial application of high performance working practices develops passion, organizational justice and the quality of services.el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Εκτός από όπου επισημαίνεται κάτι διαφορετικό, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα