Αποτελέσματα 1-20 από 27

   Μεταπτυχιακά Προγράμματα
   Cultural Heritage Materials and Technologies [25]
   Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση για την διαχείριση προβλημάτων σε μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και στις οικογένειές τους [96]
   Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία, Κατεύθυνση: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία [76]
   Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές, Κατεύθυνση : Διακυβέρνηση [71]
   Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές, Κατεύθυνση: Δημόσιες Πολιτικές [9]
   Διαπανεπιστημιακό και Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ηθική Φιλοσοφία" [118]
   Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές [83]
   Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων [172]
   Δραματική Τέχνη και παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση - ΜΑ in drama and performing arts in education and lifelong learning [58]
   Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση = Drama and Performing Arts in Education and Lifelong Learning [1]
   Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη και από Απόσταση Εκπαίδευση [143]
   Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση [27]
   Επιχειρηματικότητα και Διακυβέρνηση [15]
   Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική [36]
   Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας [130]
   Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη [116]
   Μεσογειακές Σπουδές [38]
   Οικονομική Ανάλυση [110]
   Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων [74]
   Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για Άτομα με Αναπηρίες [1]