Ιδρυματικό Αποθετήριο Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Ο ουμανιστής Άραβας συγγραφέας al-Jahiz (8ος - 9ος αι. μ.Χ. ) και οι αριστοτελικές πηγές του έργου του Kitab al–Ηayawan (=Βιβλίο των ζώων)

Ιδρυματικό Καταθετήριο DSpace

 

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο:

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Εκτός από όπου επισημαίνεται κάτι διαφορετικό, η άδεια αυτού του τεκμηρίου περιγράφεται ως Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα