Show simple item record

Η χρήση των New Media στο Μάρκετινγκ του Αθλητικού Τουρισμού

dc.contributor.advisorΑντωνοπούλου, Παναγιώτα
dc.contributor.authorΧριστοδούλου, Ιάσων
dc.date.accessioned2021-09-28T07:59:04Z
dc.date.available2021-09-28T07:59:04Z
dc.date.issued2020-09-20
dc.identifier.urihttps://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/6159
dc.description.abstractΟ αθλητικός τουρισμός αποτελεί ένα φαινόμενο με ρίζες στην αρχαιότητα και, παράλληλα, τον παλαιότερο τύπο τουρισμού. Η έντασή του εν λόγω φαινομένου όμως έχει αυξηθεί ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Η έννοιά του αναφέρεται στη μετάβαση σε μέρος το οποίο βρίσκεται εντός εύλογης απόστασης από το σημείο αφετηρίας με σκοπό τη διαμονή για περισσότερες από 24 ώρες για την παρακολούθηση αθλητικών δραστηριοτήτων, την επίσκεψη σε αθλητικούς χώρους ιστορικού ενδιαφέροντος ή και αθλητικά μουσεία ή ακόμα και τη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων και τα λεγόμενα extreme sports. Ανάλογα με τον σκοπό και το περιεχόμενο της επίσκεψης ορίζεται και το αντίστοιχο είδος τουρισμού. Αποτελεί έναν εξαιρετικά κερδοφόρο τομέα του τουρισμού για τις εθνικές και τοπικές οικονομίες των χωρών υποδοχής και ως εκ τούτου υιοθετεί τακτικές και στρατηγικές μάρκετινγκ. Σημαντικό ρόλο στην προώθησή του διατελούν και τα νέα μέσα (new media), ιδίως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Instagram, Twitter, Facebook κ.λπ.) αλλά και τα podcasting και ιστότοποι όπως το YouTube, που αποτελούν μέρος της καθημερινότητας εκατομμυρίων ανθρώπων ανά τον πλανήτη. Σε παγκόσμιο επίπεδο, δημόσιοι και ιδιωτικοί τουριστικοί οργανισμοί και φορείς, όπως οι εταιρείες Melsh Sports Tourism, G Adventures, Active Adventures, Sports Exelixis, Kaptiva Sports κ.ά. εντάσσουν τα νέα μέσα στις στρατηγικές μάρκετινγκ που «χαράζουν», με σκοπό να προσελκύσουν μεγαλύτερους αριθμούς αθλητικών τουριστών και να επιτύχουν, έτσι, τη μεγαλύτερη δυνατή κερδοφορία.el
dc.format.extent117el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πελοποννήσουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectΑθλητισμός και τουρισμόςel
dc.subjectΑθλητισμός - Μάρκετινγκel
dc.subjectΕπικοινωνία στον αθλητισμόel
dc.subjectΜέσα μαζικής ενημέρωσης και αθλητισμόςel
dc.subjectSports and tourismel
dc.subjectSports - Marketingel
dc.subjectCommunication in sportsel
dc.subjectMass media and sportsel
dc.titleΗ χρήση των New Media στο Μάρκετινγκ του Αθλητικού Τουρισμούel
dc.title.alternativeThe Use of New Media in Sport Tourism Marketingel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΚυπραίος, Γεώργιος
dc.contributor.committeeΚαπρίνης, Στυλιανός
dc.contributor.departmentΤμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμούel
dc.contributor.facultyΣχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωήςel
dc.contributor.masterΟργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεωνel
dc.subject.keywordΑθλητικός Τουρισμόςel
dc.subject.keywordΜάρκετινγκel
dc.subject.keywordΝέα μέσα επικοινωνίαςel
dc.subject.keywordSport tourismel
dc.subject.keywordMarketingel
dc.description.abstracttranslatedSports tourism is a phenomenon rooted in antiquity and, at the same time, the oldest type of tourism. However, the intensity of this phenomenon has increased significantly in recent decades. Its meaning refers to the transition to a place within a reasonable distance from the starting point in order to stay for more than 24 hours to watch sports activities, visit sports venues of historical interest or sports museums or even participate in sports activities, including the so-called extreme sports. Depending on the purpose and content of the visit, the corresponding type of tourism is defined. It is an extremely lucrative tourism sector for the national and local economies of the host countries and therefore adopts marketing tactics and strategies. New media also play an important role in its promotion, especially social media (Instagram, Twitter, Facebook etc.) but also podcasting and websites such as YouTube, which are part of the daily lives of millions of people around the world. Globally, public and private tourism organizations and institutions, such as Melsh Sports Tourism, G Adventures, Active Adventures, Sports Exelixis, Kaptiva Sports etc. are integrating new media into marketing strategies that "engrave" them in order to attract more sports tourists and thus achieve the greatest possible profitability.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα